Què és l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta?

És una entitat cultural que va ser creada l'any 1985, després de la celebració de dos Congressos d'Estudis sobre la comarca, en els quals va quedar palesa la necessitat que els investigadors i estudiosos de la Marina Alta, així com el públic en general, tingueren un espai d'encontre on trobar tot tipus de treballs o d'informació cultural de i sobre aquesta comarca.
Amb aquesta finalitat es reuniren uns quans interessats en el projecte i ben prompte va ser tota una realitat aquell interés d'aplegar els estudiosos sobre temes de la Marina Alta.
Hui l'IECMA el formen més de 450 socis de la comarca i de fora d'ella, molts d'ells simpatitzants que participen de les nostres activitats i reben les nostres publicacions. Alguns Ajuntaments de la comarca, l'Institut de Cultura "Juan Gil-Albert" de la Diputació d'Alacant i altres entitats col·laboren en el nostre projecte, mitjançant subvencions i ajuts.
L'IECMA forma part de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, de la qual és membre fundador.
Al 1992 naix dins de l'Institut el Grup de Reüll, important aplec d'artistes plàstics que dinamitzen el món de l'art actual des de la Marina Alta,  aconseguint així donar una dimensió totalment nova a les manifestacions artístiques que es fan a la comarca i que arriben, amb afany universalista, a diversos llocs del País.

Al 2000 es crea el Col·lectiu d'Estudis Marítims que aplega un bon nombre d'interessats en mantenir el patrimoni relacionat amb les activitats  marítimimes dels pobles costaners de la comarca. La restauració de barques tradicionals, cursos de vela, el coneixements dels costums i tradicions dels homes i de les dones de la mar són algunes de les actvitats que s'hi organitzen.   

Quins objectius té l'IECMA?

- Impulsar els estudis i investigacions de tipus local o comarcal de la Marina Alta
- Agrupar els estudiosos i investigadors que vulguen dedicar els seus treballs a la comarca.
- Defensar el patrimoni natural i l'històricoartístic dels pobles de la Marina Alta.
- Agrupar les persones dedicades a la Literatura i Arts plàstiques.
- Fer, en definitiva, un esforç diari perquè la cultura no siga un privilegi d'uns quants, entenent per cultura tant el patrimoni de la nostra literatura i les aportacions a la ciència i als mitjans d'expressió artística, com també qualsevol aspecte de la rica cultura popular i tradicional de la comarca.

Qui pot ser membre de l'Institut?

Pot ser membre de l'Institut d'Estudis Comarcals qualsevol persona a qui li puga interessar el fet cultural dels pobles d'aquesta comarca.
Amb la col·laboració d'aquestes persones, de totes les professions i de tots els sectors socials, amb el nostre esforç i aportació econòmica podrem ajudar a realitzar aquells treballs i aquelles investigacions que proposen un coneixement més profund de la nostra realitat i la nostra història.
Els socis de l'Institut estan obligats a satifer una quota anual aprovada per l'Assemblea General la qual li dona dret a rebre les publicacions de l'entitat i participar en les activitats programades.

Quines activitats realitza l'Institut?

- Publicació de les revistes Aguaits, L'Aiguadolç i Eco.
- Publicació de llibres i monografies de temes comarcals.
- Celebració de Congressos i Jornades d'Estudis sobre diversos temes relacionats amb la comarca.
- Col·laboració amb la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana per tal d'intercanviar experiències de tipus cultural.
- Col·laboració amb entitats cíviques i culturals de la Marina Alta i d'altres comarques en la realitazació de diverses activitats.
- Exposicions d'arts plàstiques, mitjançant el Grup de Reüll, així com altres activitats artístiques a pobles de la comarca i fora d'ella.
- Col·laboració amb l'Institut de Cultura "Juan Gil-Albert" i Ajuntaments de la Comarca en edicions, exposicions, muntatges culturals, etc.
- Intercanvi de publicacions amb altres entitats culturals; les publicacions rebudes entren a formar part del patrimoni de l'Institut i poden ser consultades pels seus socis
L'Institut d'Estudis Comarcals ofereix als Ajuntaments i entitats culturals de la comarca la seua col·laboració en la seua tasca de crear i investigar sobre la nostra cultura i divulgar-la entre tots.

Com fer-se soci de l'Institut?
Es pot demanar una butlleta a l'adrerça de l'Institut (Plaça Major, 13, 1r. 03750 Pedreguer) o bé completant la següent butlleta i enviar-la a l'adreça esmentada:
   Butlleta (fes clic  i imprimeix el contingut de la següent pantalla):


 


. Més Informació:


A més de les adreces abans ressenyades podeu enviar les vostres consultes, suggerències o correspondència prement en la següent icona: