CALENDARI 2010

DE L'INSTITUT D'ESTUDIS COMARCALS DE LA MARINA ALTA

TORRES DE GUAITA I CASTELLS LITORALS A LA MARINA ALTA

 

Text: José Alvarez Cobelas,
Antoni Banyuls i Pérez.
 
Fotos: Carmen Ferández de Ybarra Jimeno.

Dibuixos i plŕnols: Antoni Banyuls i Pérez