Bibliografia de la Marina Alta per autors

(Per consultar la fitxa completa, vegeu la Biblografia per temes)

 

- ALMELA COTS, JOAN M. :

"La repressió de la vida quotidiana a la postguerra d'una població rural: Pego 1939/1941". 96 Histª Contemporània

- AA DD

Guia de la artesania de Alicante. 7 Arts

- AA DD

Atlas de la Marina Alta. 91 Geografia

- AA DD

La cerámica de Daniya - Dénia-. 7 Arts

- AA DD

Historia de la provincia de Alicante. 96 Histª Contemporània

- AA DD

Nuestra historia. 93 Història General

- AA DD

Historia del Pueblo valenciano. 93 Història General

- AA DD

Història del País Valencià. 93 Història General

- AA DD

Gran Enciclopedia Catalana. 03 Obres Generals

- AA DD

El Archivo. Revista de Ciencias Históricas 1886-1893. 93 Història General

- AA DD:

Hª de la Marina Alta (2 vol) (publicada en fascicles). 93 Història General

- AA DD:

Gran Enciclopedia de la Región Valenciana. 03 Obres Generals

- AA DD:

Bernat Capó. Antologia. 82 Literatura

- AA DD:

9 narradors de la Marina Alta. 82 Literatura

- ABAD, L.; ABASCAL, J.M. :

Textos para la historia de Alicante. Histsoria Antigua. 93 Histª Antiga

- ABELLAN GARCIA, A.:

Los ferrocarriles del Sureste. 96 Histª Contemporània

- ALEMANY GARCIA, SALVADOR :

"Forna: entre la vespra i l'edemà de l'expulsió". 95 Histª Moderna

- ALEMANY, S.;SASTRE, Mª J.:

"Un assumpte de moralitat: el cas de Rosa Vives. Teulada 1739". 95 Histª Moderna

- ALEMANY, S; SASTRE, MªJ.;CASELLES, E.:

Recerques sobre la història de Pego i la seua vall 1. 95 Histª Moderna

- ALMELA GUILLEN, JOSÉ :

Memorias de la villa de Pego. 95 Histª Moderna

- ALONSO, J . J.; GRAU, E.;VERCHER, S.:

"La Marina als processos de la Batlia General de València (1556-1598): Els cas de les Almadraves". 95 Histª Moderna

- ALTAMIRA, RAFAEL :

Derecho consuetudinario y economía poplar en la provincia de Alicante. 34 Dret

- ALUMNES DE 7è CURS DEL C.P. St VICENT F. DE TEULADA:

Com cuinava la iaia. 641 Gastronomia

- ÁLVAREZ ABAD, MIGUEL A. :

"Pressupostos municipals de la vila de Benissa (1877-1878 a 1887-1888)". 96 Histª Contemporània

- ARAGÓ MENGUAL, EMILIO:  El còlera de 1885 a La Vall de Gallinera.. 96 Hª Contemporània

Ajuntament de La Vall de Gallinera.  2007.

- ARANDA MARTÍNEZ, V. :

"Problemes de la repoblació posterior a l'expulsió dels moriscos a les possessions del Duc de Gandia de la Marina Alta". 95 Histª Moderna

- ARANDA, V.; GISBERT, J. A. :

"La ceràmica tradicional a la Marina Alta. Catàleg-exposició". 7 Arts

- ARDIT LUCAS, MANUEL :

Els homes i la terra al País Valencià. 03 Obres Generals

- ARROYO, R.; BOLUFER, J. :

"Anàlisi nuimismàtica del conjunt monetari de la Punta de l'Arenal (Col·leció Segarra Llamas)". 902 Arqueologia

- AZUAR, R.; NAVARRO, F. J. :

Castillos de Alicante. 72 Arquitectura i

Urbanisme

- AZUAR, R.; RUBIAL, A.:

Castillos de Alicante y Albacete 72 Arquitectura i

Urbanisme

- BADAL GARCIA, ERNESTINA :

"El paisatge vegetal de la Marina, a partir dels carbons prehistòrics". 57 Ciències biològiques

- BADIA I ADELL, JOAQUIM :

La creu de Teulada 82 Literatura

- BAENA, J.; LUQUE, M. :

"Modelo de análisis de industrias líticas no elaboradas". 902 Arqueologia

- BAIDAL, J. A.; MOLINA, J.; MORA, J. M.; VICENT, O. :

"El poblamineto de época romana en Jávea". 93 Histª Antiga

- BALAGUER BISQUERT, V.:

Dénia a la posguerra: vivències i documents. 96 Histª Contemporània

- BALAGUER BISQUERT, V.:

"Les bandes de música a Dénia". 96 Histª Contemporània

- BALAGUER BISQUERT, VICENT :

"Les falles a Dénia en la seua primera etapa: 1947-1961". 96 Histª Contemporània

- BALAGUER, VICENT :

"Els mitjans de comunicació a Dénia: la radiodifusió". 65 Comerç.

Comunicacions

- BALDAQUÍ ESCANDELL, JOSEP M. :

"El canonge Roc Chabàs i la llegua; actituds de la revista El Archivo". 80 Lingüística-Filologia

- BALDAQUÍ ESCANDELL, JOSEP M. :

"L'historiador Roc Chabàs i la llengua". 80 Lingüística-Filologia

- BALLESTER ARTIGUES, T. :

"Refugiats i evacuats de la guerra civil a la Marina Alta". 96 Histª Contemporània

- BALLESTER ARTIGUES, T.:

La Segona República a la Marina Alta. 96 Histª Contemporània

- BALLESTER ARTIGUES, T.:

La Segona República a Pedreguer (1931-1039). 96 Histª Contemporània

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA :

"La política agrària de Dénia durant la guerra civil". 96 Histª Contemporània

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA :

"La repressió de la Guerra Civil i la posguerra a Dénia". 96 Histª Contemporània

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA :

"Dénia: del caciquisme al franquisme". 96 Histª Contemporània

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA :

"De la repressió a la profilaxi: els inicis de la lluita contra la lepra al País Valencià contemporani, 1877-1914". 96 Histª Contemporània

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA :ç

" La col·lectivitat agrícola de Castell de Castells, 1936-39". 96 Histª Contemporània

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA:

"La transició". 96 Histª Contemporània

- BALLESTER, T. ET ALII:

Oficis tradicionals de la Marina Alta. 39 Etnografia

- BALLESTER, T.; GIL, F.:

"Els canvis del poder polític municipal a la Marina Alta: De la II República al franquisme". 96 Histª Contemporània

- BAÑULS, B; SOLER, J.:

El paisatge vegetal de Teulada. 57 Ciències biològiques

- BANYULS I PÉREZ, A.:

"Arquitectura i església en el Renaixement a la Mrina (1513-1612)". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- BANYULS I PÉREZ, ANTONI :

"La vil·la neoclàssica i el problema dels 9 quadrats. Estudi de la vil·la Piera a Benissa". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- BANYULS I PÉREZ, ANTONI :

"Del classicisme al neoclacissime: L'arquitectura de Francesc Pechuán (1758-1919)". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- BANYULS I PÉREZ, ANTONI :

"Arquitectura per al turisme: la utopia urbana de Bofill i el taller d'arquitectura a la Manzanera (1962-1985)". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- BANYULS I PÉREZ, ANTONI:

"Intriducció, presència i desenvolupament de les cúpules en l'rquitectura religiosa valenciana dels segles XVI-XX". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- BANYULS I PÉREZ, B.:

"Aproximació al coneixememnt florístic de la serra de Bèrnia". 57 Ciències biològiques

- BANYULS I PÉREZ, BAPTISTA :

"Una aproximació a les praderies de posidònia o alguers de la Mediterrània". 57 Ciències biològiques

- BANYULS, B.; VIÑALS, M. J.; CAMARASA, A.M.:

"Problemàtica del es inndacions en la conca baixa del riu Gorgos". 91 Geografia

- BARBER, A.; SALA, J.:

"Distribució i autoecologia de les espècies rupícoles (fanerofits) al parc natural del Montgó". 57 Ciències biològiques

- BARBER, A.; SALA, J.:

"Vertebrats del parc natural del Montgó". 57 Ciències biològiques

- BARBER, A.; SALA, J.:

"Situació actual de l'endemisme botànic 'Silene ifacensis' Rouy ex Willk". 57 Ciències biològiques

- BARBER, A.;CRESPO, E.; REISER, B. :

"Consideracions metodolòpgiques per a un estudi descriptiu de cartografia vegetal". 57 Ciències biològiques

- BARBER, A; GUARDIOLA, I; ALMENARA, M.:

Nits i peixos a la pesqueres de cingle. 39 Etnografia

- BARCELÓ TORRES, CARME :

"Una inscripció àrab de Xàbia". 902 Arqueologia

- BARCELÓ TORRES, CARMEN :

"La làpida àrab del Museu de Xàbia. 94 Histª Medieval

- BARCELÓ TORRES, Mª CARME :

"Poblament i toponomàstica de la Valla de gallinera islàmica". 80 Lingüística-Filologia

- BARCELÓ, CARME :

"L'hitoriador roc Chabàs i el passat islàmic valencià". 94 Histª Medieval

- BAS CARBONELL, MANUEL :

Sant Vicent Ferrer a Teulada. 94 Histª Medieval

- BAS CARBONELL, MANUEL :

"La Marina Alta en la Fènix Troyana" 09 Manuscrits. Documents

- BAS CARBONELL, MANUEL :

"150 aniversari del naixement de Roc Chabàs". 96 Histª Contemporània

- BAS CARBONELL, MANUEL :

Roque Chabàs. El historiador de la Renaixença. 929 Biografia

- BAS CARONELL, MANUEL :

"Repertori cronològic de la bibliografia de Rafael Altamira Crevea". 01 Bibliografia.Catàlegs

- BAS CARONELL, MANUEL :

"Damián Giner, Cristóbal Bas i Francisco Segura, tres escriptors de Xàbia". 929 Biografia

- BAS MARTÍN, NICOLÁS :

"La Marina Alta en la revista Valencia Atracción (1926-1986)". 96 Histª Contemporània

- BAS, M; ESPINÓS, A; REUS, F.:

Repertori bibliogràfic de la Marina Alta (1598-1978). 01 Bibliografia.Catàlegs

- BASCAL, J.M.; GISBERT, J.A.:

"Epografía romana de la villa de l'Almadrava (Setla-Mira-rosa-Miraflor).Apéndice: nuevas aport. a la epigrafía de Dianium". 93 Histª Antiga

- BATALLER CALDERON, J.:

Rondalles de les Comarques Centrals valencianes 82 Literatura

- BAZZANA, A.; CRESSIER, P.; GUICHARD, P.:

Les chateaux ruraux d'Al-Andaalus. Histore et archéologie des Husun du Sud-est de l'Espagne. 94 Histª Medieval

- BELTRAN I CALVO, V.:

El parlar de Benissa. 80 Lingüística-Filologia

- BERENGUER, Mª J.; GILABERT, A. Mª.:

"La torre del Molí (Mira-rosa)". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- BERNABEU MESTRE, J; BALLESTER ARTIGUES, T.:

La ciutat del dolor. 96 Histª Contemporània

- BERNABEU MESTRE, JOSEP :

"Dénia front al perill de contagi de 1598. Actes y provisions tocants al morbo o mal contagiós". 95 Histª Moderna

- BERNABEU, J.; BALLESTER, T. :

"Lepra i societat en la primera meitat del segle XX: la colònia-sanatori de Fontilles (1908-1932 i la seua intervenció per la II Rep." 96 Histª Contemporània

- BERNABEU, J.; OROZCO, T. :

" El Neolític antic a la Marina Alta". 903 Prehisòria

- BOIX RICARTE, VICENTE :

Historia de la ciudad y Reino de Valencia. 93 Història General

- BOIX, VICENTE:

La creu de la peña 82 Literatura

- BOLUFER I MARQUÉS, JOAQUIM :

"La necròpolis del Muntanyar". 902 Arqueologia

- BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIM :

"Les llànties romanes de la punta de l'Arenal". 902 Arqueologia

- BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIM :

"Un grafit ibèric sosbre l'àmfora itàlica del Museu de Xàbia". 902 Arqueologia

- BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIM:

"Troballes de monedes islàmiques a la Marina Alta". 94 Histª Medieval

- BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIN :

"Ceràmiques fines tardanes de la Punta de l'Arenal". 902 Arqueologia

- BONMATÍ, F.; GÓMEZ, J.D.; QUIÑONERO, F.:

"Industria y turismo en los municipios rurales de la Marina Alta". 91 Geografia

- BORONAT SOLER, JUAN DE d. :

"El poblamiento neolítico en la Marina Alta". 903 Prehisòria

- BORONAT Y BARRACHINA, PASCUAL :

Los moriscos españoles y su expulsión. 95 Histª Moderna

- BOSCÀ I MANYANS, FRANCESC :

"La colònia ducal d la platja de Gandia". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- BOTELLA CARBONELL, JUAN :

La reconquista de Denia. 82 Literatura

- BROTONS GONZÁLVEZ, F. J.:

"La repoblación de la baronia de Orba tras la expulsión de los mosriscos. Auto de nueva pobación y condiciones del asentamiento". 95 Histª Moderna

- BRU I VIDAL, SANTIAGO :

Les terres valencianes durant l'època romana 93 Histª Antiga

- BUIGUES, J.; SOLER, J. :

Arquitectura tradicional de Benitatxell. 72 Arquitectura i

Urbanisme

- CABANILLES IBÁÑEZ, IMMACULADA :

"Comerç d'inportació i exportació i d'exportació al port de Dénia (1700-1701)". 95 Histª Moderna

- CABRERA GONZÁLEZ, Mª ROSARIO :

"Aspectes etongràfics del poble de Benissa". 39 Etnografia

- CABRERA GONZÁLEZ, Mª ROSARIO.:

El cultivo de la viña y la elaboración de la pasa en la comarca de la Marina. 80 Lingüística-Filologia

- CABRERA GONZÁLEZ, R.

Mar i llengua a la Marina Alta. 80 Lingüística-Filologia

- CABRERA GONZÁLEZ, R.:

El món mariner a Dénia. 80 Lingüística-Filologia

- CALATAYUD BAYÀ, J.:

Diccionario abreviado de personajes alicantinos. 929 Biografies

- CALATAYUD BAYÀ, JOSÉ:

El moro abofetejat 82 Literatura

- CALVO PUIG , J.:

Agricultura, industria y comercio en la Dénia del siglo XIX. 96 Histª Contemporània

- CALVO PUIG, JAVIER :

"El tràfic portuari a la Dénia de 1832". 96 Histª Contemporània

- CAMPÓN GONZALBO, JÚLIA :

"Contribuicó a l'estudi de Benissa, Teulada i Calp". 94 Histª Medieval

- CAMPÓN GONZALVO, JÚLIA :

"Avatares de los Jerónimos de Xàbia y la fundación de Cotalba". 94 Histª Medieval

- CAMPÓN, J.; PASTOR, J. :

Historia de Calp. 97 Història local

- CAMPÓN, J.; PASTOR, J. :

"Actualitació i modernització de la defensa de la costa de la Marina a l'any 1788. Comentari transcripció". 09 Manuscrits. Documents

- CANALS I BEVIÀ, FANCESC :

"Metodologia d'estudis econòmics locals". 33 Economia

- CANO PAN, JUAN A. :

"Prospección de materiales líticos al aire libre: la aplicación del muestreo estratigráfico". 902 Arqueologia

- CAPÓ GARCIA, B.:

Costumari valencià. Coses de poble. 39 Etnografia

- CARDONA IVARS, J. J.:

Els cognoms i malnoms de Benissa. 80 Lingüística-Filologia

- CARDONA IVARS, JOAN J. :

Historia del fútbol en Benissa. 79 Jocs.Esports

- CARDONA IVARS, JOAN J. :

La epidemia de gripe de 1918 en Benissa y comarca. 96 Histª Contemporània

- CARDONA IVARS, JOAN J.:

"La Parròquia de Benissa". 93 Història General

- CARDONA IVARS, JOAN J.:

"El bandolerisme del segle XIX a Benissa i rodalies". 96 Histª Contemporània

- CARIÑENA, R.; DÍAZ, A.:

"Les aportacions de les petites societats marítimes a la lluita antibarbaresca en el segle XV: l'activitat corsària a Dénia, 1410-1420. 94 Histª Medieval

- CARRIÓ ARTIGUES, ANTONI L (Pròleg) :

100 anys d'ordenances municipals 96 Histª Contemporània

- CASABÓ BERNAD, JOSEP A. :

"Materials paelolítics de les col·leccions Llamas i Bolufer Marqués en el Museu de Xàbia". 902 Arqueologia

- CASABÓ I BERNAD

"Avance al estudio de nuevos yacimientos paleolíticos y epip. en el NE de Alicante" 903 Prehisòria

- CASABÓ I BERNAD, JOSEP A. :

"La industria lítica de la Cova Fosca. Nuevos datos para el conocimineto del proceso de neolitización en el Mediterráneo occidental". 902 Arqueologia

- CASABÓ I I BERNAD, JOSEP A. :

"Resultats de la segona campanya d'excavacions d'urgència en la necropòlis romana del Muntanyar (Xàabia, Marina Alta)". 902 Arqueologia

- CASABÓ, J; MARTINEZ, E.; SAMPEDRO, J .:

"Art rupestre al Montgó". 903 Prehisòria

- CASANOVA COLOMER, RAFAEL :

"Els llibres parroquials i les anotacions personals de mossén Serra. Mig segle de Rectoria a la vall d'Alcalà, als temps de..." 95 Histª Moderna

- CASANOVA HERRERO, E.:

"Sermó de la invenció de la Creu, predicat per mossén Rafel andrada en 1654:edició i estudi". 80 Lingüística-Filologia

- CASANOVA, EMILI :

"Notes sobre el parlar de la Marina Alta". 80 Lingüística-Filologia

- CASELLES, E.; LÓPEZ, A. :

"L'endeutament del camperolat de la Marina". 95 Histª Moderna

- CASEY, JAMES :

El Regne de València al segle XVII. 95 Histª Moderna

- CASEY, JAMES :

Bandos y bandidos en la Valencia moderna". 95 Histª Moderna

- CASTAÑEDA Y ALCOVER, V.:

Relaciones geográficas, topográficas… del Reyno de Valencia. 95 Histª Moderna

- CASTELLÓ MAURI, JOSEP S.:

"Ceràmiques d'importació del jaciment del Pic de l'Àguila (Dénia)." 93 Histª Antiga

- CASTELLÓ, J.; COSTA, P. :

"El jaciment ibèric de Coll de Pous". 93 Histª Antiga

- CASTELLÓ, JOSÉ:

Descripción del Reino de Valencia. 95 Histª Moderna

- CAVANILLES, JOSEPH:

Observaciones sobre la historia, geografia… del Reyno de Valencia. 95 Histª Moderna

- CEBRIÁN MOLINA, J. L.:

"La catedral de la Marina: una gran església neogòtica a Benissa". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- CENTELLES, A; MONTANER, C. :

"Un exemple d'eclecticisme arquitectònic a Xàbia: la casa Bolufer". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- CHABÀS LLORENS, ROQUE :

Historia de Dénia. 97 Història local

- CHIQUILLO PÉREZ, J. A. :

"La nobleza austracista en la guerra de Sucesión: algunas hipótesis sobre sus participación". 95 Histª Moderna

- CHOLBI, M.A.; SALA, J. :

"La reserva marina del cap de Sant Antoni". 57 Ciències biològiques

- CIVERA MELÉNDEZ, MIGUEL A. :

"Altres recursos pesquers a la Marina Alta: l'eriçó de mar". 57 Ciències biològiques

- CLEMENTE, I.; VILLANUEVA, V.:

Diagnòstic de salut del municipi de Teulada. 61 Medicina i sanitat

- CLIMENT GINER, DANIEL :

"EL paisatge vegetal de la Marina Alta". 57 Ciències biològiques

- CODINA BAS, J.:

La Marina Alta de José Castelló. 95 Histª Moderna

- CODINA BAS, JOAN B. :

"Els peixos de Xàbia. Alguns aspectes de cultura popular". 39 Etnografia

- CODINA BAS, JUAN B.

"Jávea en la guerra contra la convención francesa (1793-1795)". 95 Histª Moderna

- CODINA BAS, JUAN B.:

"La Marina Alta de Sebastián de Miñano" 91 Geografia

- COLOMER, V.; GARCIA, J.J.; JARDON, R. :

"Transformacions urbanístiques al litoral valencià. El cas de les Marines de Dénia". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- COSTA CHOLBI, PASQUAL:

"Aportació a l'estudi de la distribució espacial del poblament ibèric a la Marina Alta". 93 Histª Antiga

- COSTA MAS, JOSÉ.:

El Marquesat de Dénia. 91 Geografia

- COSTA MAS, JOSEP :

"Les indústries tradicionals de la Marina Alta. El joguet, la marroquineria i els mobles". 96 Histª Contemporània

- COSTA MAS, JOSEP :

"L'embranzida d'un nou model econòmic en el territori interior de la Marina Alta: el cas del municipi de Xaló". 33 Economia

- CRESPO RUANO, JUAN B.:

"La isla del Portichol.Importancia de su estudio, como probable emplazamiento de "Alone". 93 Histª Antiga

- CRESPO, M.; BALAGUER, V.:

"Breu història del cinema a Dénia". 96 Histª Contemporània

- CRUAÑES, GODOFREDO :

"Efemérides históricas de la Villa de Jávea". 97 Història local

- CRUSELLES GÓMEZ, E.:

"Dénia en el sistema de intercambios bajomedieval". 94 Histª Medieval

- CRUZ OROZCO, JORGE :

"La aplicació de la ley de la agricultura de montaña en la Marina Alta". 91 Geografia

- CUEVAS I CASAÑA, JOAQUIM :

"Cap a un model demogràfic comarcal: Benissa als segles XVI, XVII, XVIII". 95 Histª Moderna

- DOMÉNEC, J.; IVARS, JOSEP :

"Els molins d'aigua a la conca del Girona". 96 Histª Contemporània

- EPALZA, MÍKEL DE

"Influències àrabs en l'alimentació de la Marina Nord". 94 Histª Medieval

- EPALZA, MÍKEL DE :

"L'estructuració comarcal de la Marina d'Ondara (textos i topònims". 94 Histª Medieval

- EPAQLZA, MÍKEL DE :

"El origen político del estado de Dénia en el siglo XI: el califa Al-Muaiti y el Rey Muyáhid" 94 Histª Medieval

- ESCOLANO, GASPAR :

Décadas de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia. 93 Història General

- ESCOLA-TALLER CASTELL DE DÉNIA :

El llegat de l'església de Dénia. 01 Bibliografia.Catàlegs

- ESPINÓS I QUERO, ANTONI :

Fons antic de la Biblioteca Valenciana Bas Carbonell. 01 Bibliografia.Catàlegs

- ESPINÓS QUERO, ANTONI :

"Refraner de Xàbia". 39 Etnografia

- ESPINÓS QUERO, ANTONI :

"Notes per un estudi de la població de Xàbia (1871-1890)". 96 Histª Contemporània

- ESPINÓS, A.; POLO A. :

Premsa periòdica a la Marina Alta (1861-1935. 01 Bibliografia.Catàlegs

- ESPINÓS, A.; POLO, A. :

"Aproximació a l'estudi de la lepra i les seues implicacioons socio-polítiques a la Marina Alta". 96 Histª Contemporània

- ESPINÓS, A.; POLO, F. :

Xàbia. Anotaciones históricas de una villa mediterránea. 97 Història local

- ESPINÓS, A.; POLO, F. :

"Godofredo Cruañes Signes (1867-1939)". 929 Biografia

- ESTARCA CATALÀ, TONI :

"La dissolució del règim senyorial a la Marina Alta: el cas de la naronia de Pamis". 95 Histª Moderna

- ESTOPIÑÁN TAPP, MARIA :

"Estudio sobre las portadas de San Bartolomé". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- ESTOPIÑÁN TAPP, MARÍA :

"Comentario sobre San Bartolomé de Jávea". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- FALCÓ. V.; CASABÓ, J. A. :

"Téssera de plom inèdita trobada al jaciment ibèric del Pic de l'Àguila (Dénia, Alacant)". 902 Arqueologia

- FERRER GARCIA, CARLOS :

"El Saladar de Dénia: evolución geomorfológica". 91 Geografia

- FERRER I HERMENEGILDO, VICENT :

"Breu història del ferrocarril de la Marina". 96 Histª Contemporània

- FERRER I HERMENEGILDO, VICENT :

"Projectes ferroviaris a la comarca de la Marina Alta". 96 Histª Contemporània

- FERRER, A.; FERRER, V.:

"Arquitectura militar del s. XX a Dénia". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- FERRI CHULIO, ANDRÉS DE SALES :

"Aproximación histórica a la mariología patronal de los pueblos que componen la Marina Alta". 94 Histª Medieval

- FITA REVERT, RAMON :

"Roc Chabàs i els arxius: notes per al seu estudi". 01 Bibliografia.Catàlegs

- FONT REUS, Mª ISABEL :

"Estructura grària de Dénia a finals del segle XIX". 96 Histª Contemporània

- FONT REUS, Mª ISABEL :

"La instalació del gas a Dénia, la fàbrica del gas". 96 Histª Contemporània

- FORNÉS I PÉREZ, LL.

"Indagació lèxica -amb lleugeres aportacions de fonètica i morfologia- realitzada en una excursió per la Marina Alta (prenent ...)". 80 Lingüística-Filologia

- FRASÉS, MY; MORELL, A.M.;PÉREZ, S.;MULET, MJ.;NOGUERA, J:

"El partit judicial de Dénia davant la grip de 1918-19". 61 Medicina i sanitat

- FRASQUET FAUS, EDUARD :

"Revolució burgesa i pervivències feudals: Pedreguer 1837-1867". 96 Histª Contemporània

- FUERTES LLOPIS, Mª JESÚS :

"La vinya en l'arxiu del Ministeri d'Afers Exteriors i en els arxius de París". 96 Histª Contemporània

- FULLANA MENGUAL, MARIA:

"Exenciones y alistamiento de tropas en la ciudad de Dénia". 96 Histª Contemporània

- FUMANAL, , MP; OLMO, J; MARTINEZ, R.; CASABÓ, J. :

"Les societats depredadores del Montgó. Estratègies d'aprofitament de recursos a Cova Foradada". 903 Prehisòria

- FUMANAL, Mª P. :

"Els paisatges del Montgó i del seu entorn. Aspectes geomorfològics. Evolució i quaternària". 57 Ciències biològiques

- FUMANAL, Mª P.; VIÑALS, Mª J. :

"El litoral de Xàbia: contrastes morfológicos y genéticos". 91 Geografia

- FURIÓ, A. :

Història del País Valencià. 93 Història General

- FUSTER, JOAN :

Nosaltres el valencians. 03 Obres Generals

- FUSTER, JOAN :

El País Valenciano. 03 Obres Generals

- FUSTER, JOAN :

La decadència al País Valencià. 95 Histª Moderna

- GARCIA FRASQUET, GABRIEL :

"Roc Chabàs i la història de Gandia". 930 Ciència de la història

- GARCIA MARTÍNEZ, S. :

"Francesc García y la Seguinda Germanía en la Marina Alta". 95 Histª Moderna

- GARCIA MARTÍNEZ, SEBASTIÀ :

"Bandositats de la Marina". 95 Histª Moderna

- GARCIA, J. M.; MORAÑO, I.; WIT, H. M. De :

"Excavaciones en el yacimiento de les Capsades. Campaña 1991". 902 Arqueologia

- GARCIA, J; BELTRAN, V.:

El parlar de Pedreguer. 80 Lingüística-Filologia

- GARCIA, V.; PEDRÓS, J. :

Historia del Poble Nou de Benitachell. 97 Història local

- GAYÀ SOLER, LUIS J :

"Restauració de l'hebdomadari de Santa Anna de l'hospital de Xàbia". 74 Arts aplicades

- GAYA SOLER, LUIS J. :

"Restauración de una pintura sobre lienzo de mediados del siglo XVII". 74 Arts aplicades

- GIL PUIGCERVER, FRANCESCA :

"Les eleccions municipals de 1931 a Xàbia". 96 Histª Contemporània

- GILABERT GOMÉZ, VCENT M. :

"Dinàmica del transport col·lectiu al territori costaner entre València i Alacant i repercussions en el tràfic d'ambdues ciutats...." 65 Comerç.

Comunicacions

- GILABERT, A.; JUAN, J.; PUIG, J.:

"L'epidèmia de còlera de l'any 1884-85 a la ciutat de Dénia" 61 Medicina i sanitat

- GIMÉNEZ LÓPEZ, E. :

"La guerra de sucesión en la comarca de la Marina". 95 Histª Moderna

- GIMÉNEZ, V.:PASTOR, J.:

"Demografia, producció delmal i productivitat del treball a Xaló, Vall d'Alcalà i Pedreguer (1555-1800)". 95 Histª Moderna

- GINER GUERRI, S.:

Historia de Murla. 97 Història local

- GISBERT SANTONJA, J.A.:

"Dues terrisseries romanes en el territori de Dianium. Els jaciments de l'Alter de Perdigó i de la Teulera de Jesús Pobre". 93 Histª Antiga

- GÓMEZ, C.; MORAL, D.; PERIS, JL.;SÁNCHEZ, M.;SEMPERE, M.C:

"Estudi descriptiu de pacients amb trastorns de l'estat d'ànim; amb presència/absència d'alteracions físiques, atesos per...". 61 Medicina i sanitat

- GÓMEZ, C; GUERIN, P.;DIES, E.:

"Nou pla d'excavacions a l'Alt de Benimaquia (Dénia. Alacant). Primers resultats". 93 Histª Antiga

- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MIGUEL A. :

"Orígens de l'ensenyança pública de les xiquetes de Dénia (1781/1787)". 95 Histª Moderna

- GUILLEM, P; GUITART, I et alli

"L'ocupació prehistòrica de la cova Bolumini (Beniarbeig, Benimeli, Marina Alta)". 903 Prehisòria

- GUINOT RODRÍGUEZ, ENRIC :

"Reflexions al voltant del senyoriu i el reialenc: Pego, segles XII i XIV". 94 Histª Medieval

- GUINOT, E; IVARS, J.:

Carta de Poblament de Teulada concedida pel rei Pere III l'any 1277. 94 Histª Medieval

- HINOJOSA MONTALVO, J.:

Textos para la historia medieval de Alicante. 94 Histª Medieval

- HINOJOSA MONTALVO, J.:

Las tierras alicantinas en la Edad Media. 94 Histª Medieval

- IVARS CERVERA, JOAN :

Els noms de lloc i de persona de Dénia. 80 Lingüística-Filologia

- IVARS CERVERA, JOAN :

"El fogatge de 1381 i el morabatí de 1403 de Xàbia i Dénia". 94 Histª Medieval

- IVARS CERVERA, JOAN :

"Baronia de Calp (Territori i població del s. XIV al XVII)". 94 Histª Medieval

- IVARS CERVERA, JOAN :

"Vinculacions econòmiques de la companyia de Jesús amb la Marina Alta (segles XVI-XIX)" 95 Histª Moderna

- IVARS CERVERA, JOAN :

"Los homenatges de la baronia de Calp, Benissa e Teulada presos per lo magnífich Cessar Marrades ". 09 Manuscrits. Documents

- IVARS CERVERA, JOAN :

"Acte de nova població del lloc i baronia de Benidoleig (1611). Transcripció i comentari" 95 Histª Moderna

- IVARS PÉREZ JOSEP :

"Antoni Gilabert i l'arquitectura clàssica a la Marina Alta". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- IVARS PÉREZ, J.:

La ciutat de Dénia. Evolució i permanència del fet urbà. 72 Arquitectura i

Urbanisme

- IVARS PÉREZ, JOSEP :

"L'estructura territorial musulmana en la Marina Alta". 94 Histª Medieval

- IVARS PÉREZ, JOSEP :

"Dossier: l'arquitectura de la Marina Alta i la Safor des del pla d'estabilització al desenvolupament". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- IVARS PÉREZ, JOSEP :

"Arquitectures del segle XX". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- IVARS PÉREZ, JOSEP :

"La capella del Sant Crist del Calvari (Pedreguer)". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- IVARS PÉREZ, JOSEP :

"L'església de la vila de Dénia". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- IVARS PÉREZ, JOSEP :

"Un plànol de Dénia del segle XVIII". 95 Histª Moderna

- IVARS PÉREZ, JOSEP :

"El lloc d'Ifac. Una fundació del segle XIII". 94 Histª Medieval

- IVARS PÉREZ, JOSEP :

"L'ermita de Santa Paula de Dénia". 94 Histª Medieval

- IVARS, J.; BUIGUES, J.:

El patrimoni artístico-monumental de Teulada. 7 Arts

- IVARS, JOAN; IVARS, JOSEP :

"La vila de Teulada. Procés de fortificació i estructura urbana". 95 Histª Moderna

- IVARS, JOSEP;SENDRA, F.:

Molins hidràulics a la Marina Alta. 72 Arquitectura i

Urbanisme

- JOVER CARRASCO, CARLES :

"Expedient d'ederrocament de cases al portal de la Mar, fora del mur, per a la reparació d'un llenç de muralla. 1636. Est.transcrip.". 95 Histª Moderna

- JOVER CARRASCO, CARLES :

"La població a la Marina Alta: el cas de Xàbia (segles XVI-XVIII)". 95 Histª Moderna

- JOVER CARRASCO, CARLES :

"Escriptura d'establiment d'un molí a la Plana de Xàbia al s. XVIII. Comentari i transcripció". 09 Manuscrits. Documents

- LA PARRA, SANTIAGO :

"Roc Chabàs i els moriscos: una ambigüitat calculada o un silenci comnplice?". 95 Histª Moderna

- LAPEYRE, H.:

Geografia de la España morisca. 95 Histª Moderna

- LAPIEDRA, EVA :

"L'aportació del regne de Dénia a l'anticroada contra els crostians en Barbastre". 94 Histª Medieval

- LAROUSSE, JADI

El jardí del desert (edició en valencià-castellà-àrab). 82 Literatura

- LEYDA DAMIÀ, JOSÉ M. :

"Comentario numismático de "El Libro del primitivos privilegios de Alicante" otorgados por Alfonso X El Sabio". 94 Histª Medieval

- LEYDA DAMIÀ, JOSÉ M. :

"Dataos demográficos de varios señoríos del Reino de Valencia (1787)". 31 Demografia

- LILLO, R.; SERVER, A.; SIVERA, M.; CABRERA, X. :

"Ritus i tradicions a la Marina Alta: la salpassa. Pego. La Valla d'Ebo, Forna, Benirrama..El perllongament d'un ritu". 39 Etnografia

- Llibre del Repartiment.

 - LLOMPART CATALÀ, R. :

Cultura popular e historia local en el ámbito rural. Reflexiones en torno a las nuevas corrientes historiográficas y sus aplicación... 96 Histª Contemporània

- LLOMPART CATALÀ, R. :

"Préofugos i desertores en la seguna mitad del siglo XIX: ensayo previo de acercamiento al tema". 96 Histª Contemporània

- LLOPIS BERTOMEU, VICENTE :

Calpe. 97 Història local

- LLOPIS BERTOMEU, VICENTE :

Teulada. 97 Història local

- LÓPEZ ELUM, PEDROP :

"Conquista i repoblació de Dénia" 94 Histª Medieval

- LÓPEZ PADILLA, JUAN A. :

"El material ossi de la Cova del Montgó (Xàabia). Les excavacions de J. Belda (1935-1936)".

- LULL, JOSÉ:  La Alineación Solar de La Foradà en La Vall de Gallinera. 91 Geografia
Ajuntament de La Vall de Gallinera., 2008.

- MADOZ, P.:

Diccionario geográfico-estadístico.. de España y sus posesiones de Ultramar. 96 Histª Contemporània

- MANGAS MANJARES, J.:.

"Hispania Romana", 93 Histª Antiga

- MARTÍNEZ BUENAGA, IGNACIO :

"Gliptografia al castell de Dénia: estudi i experiència docent". 930 Ciències auxliars de

la Hª

- MARTÍNEZ GALLEGO, FRANCESC A. :

"Estructures agràries al país de la pansa: Dénia, 1860". 96 Histª Contemporània

- MARTÍNEZ MEDINA, ANDRÉS :

""Formigó diví, llum humana. Religiositat i modernitat en les esglésies d'estiueig del sud valencià (1959-1974)." 72 Arquitectura i

Urbanisme

- MARTÍNEZ MICÓ, Mª ÀNGELS :

"Fons documental per a l'estudi de la comarca de la Marina Alta en l'arxiu històric de la Diputació Provincial d'Alacant, s XIX i XX". 01 Bibliografia.Catàlegs

- MARTÍNEZ MICÓ, Mª ÀNGELS :

"Fons documental per a l'estudi de la comarca de la Marina Alta en l'arxiu històric de la Diputació Prov. d'Alacant, s. XIX i XX (II)". 01 Bibliografia.Catàlegs

- MARTÍNEZ ORTIZ, JOSÉ :

"Apuntes documentales para la historia del segle XIII en la Marina Alta de Alicante". 94 Histª Medieval

- MARTÍNEZ, E.; FORT, A. :

"Ondara: canivs després de l'expulsió dels moriscos (I)". 95 Histª Moderna

- MARTÍNEZ, E.; FORT, A. :

"Ondara: canivs després de l'expulsió dels moriscos (II)". 95 Histª Moderna

- MAURI VICTORIA, R.:

"Distribució social de la riquesa a Dénia en 1730" 95 Histª Moderna

- MAURI VICTORIA, RAFAEL :

"Senyoria i propietat a Dénia durant la primera meitat del segle XVIII: el capbreu de 1734-37". 95 Histª Moderna

- MAURI VICTORIA, RAFAEL :

"Inventari dels llibres de l'arxiu de la parròquia del Naixement de María Santíssima de Xaló". 01 Bibliografia.Catàlegs

- MAURI, , R.; CUEVAS, J.:

"L'evolució demogràfica de la Vall de Xaló (1620-1850)". 95 Histª Moderna

- MENÉNDEZ PUEYO, J. L.:

"Estudi preliminar sobre l'existència de jueus a la ciutat de Dénia en època medieval" 94 Histª Medieval

- MESTRE PALACIO, JOAQUÍN :

Alcalalí. 97 Història local

- MIÑANA, J. M.:

De Bello Rustico Valentino. 95 Histª Moderna

- MIRA GONZÁLEZ, E.:

"Turisme, arquitectura i territori.La Marina alta, una ciutat nova i problemàtica". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- MIRALLES I CEBRIÀ, ROBERT :

"Guerra i població a la Marina Alta (1700-1923)". 96 Histª Contemporània

- MIRALLES I CEBRIAN, ROBERT :

La demografia a Ondara al segle XVIII. 95 Histª Moderna

- MOLL, JOSEP :

"Inventari de l'arxiu de la parròquia de Sta. Anna (Campell) i dels seus anexex: Benimaurell i Fleix (la Valla de Laguar)". 01 Bibliografia.Catàlegs

- MONFORT, M.; MARATÍN-LOECHES, M.:

"Avaluació d'una campanya de prevenció de càncer femení: municipi de Pedreguer, 1989". 61 Medicina i sanitat

- MONJO I PASQUAL, E. A.:

Saba vella. 39 Etnografia

- MONJO I PASQUAL, E. A.:

Relats a recer del Montgó. 82 Literatura

- MONSERRAT CERVERA, MIGUEL :

Del vivir y morir en Alcalalí. 1871-1930. 96 Histª Contemporània

- MONTES BERNÁRDEZ, RICARDO :

"Subsistencia y depredación. Orígenes del poblamiento prehistórico en el sureste español". 902 Arqueologia

- MORATINOS IGLESIAS, J.:

Historia de la educación en Alicante. 37 Educació

- MORENO SÁEZ, FRANCISCO :

"Notas sobre el movimiento obrero en la Marina Alta (1900-1923)". 96 Histª Contemporània

- MORENO SÁEZ, FRANCISCO :

"Notes sobre el caciquisme a la Marina Alta, de 1890 a 1921". 96 Histª Contemporània

- MULET GRIMALT, C.:

"El mestratge de Carles Salvador en la trajectòria literària de Maria Ibars". 82 Literatura

- MUÑOZ, V.; CASANOVA, V. A.:

"Les cartes pobles de la Vall de Xaló i Gata, 1611-1645: una aproximació aal seu estudi" 95 Histª Moderna

- MUNTANER, R.:

Crònica. 94 Histª Medieval

- NARBONA VIZCAÍNO, R.:

"Inicios de la organización político institucional en los municipios valencianos del siglo XIII". 94 Histª Medieval

- NAYA I ALEMANY, FERRAN-L. :

"La casota-Fleix. La Vall de Laguar. Excavació arqueològica de salvament". 902 Arqueologia

- NOLASCO, A.;ORTS, R.;PÉREZ, S.;LBRERO, J.;GODOY, C.:

"Anàlisi de la mortalitat més freqüent en la comarca de Marina Alta (País Valencià)". 61 Medicina i sanitat

- OLIVER NARBONA, M.:

Las almadrabas de la costa alicantina. 95 Histª Moderna

- ORTÍ LUCAS, RAFAEL :

" Evolució temporal de la incidència de les malalties evitables per la vacuna triple vírica. Avaluació de la situació comu. a la M A.". 61 Medicina i sanitat

- ORTUÑO, VICENT :

"L'espai litoral: una ordenació pendent". 91 Geografia

- PALAU, MOSSÉN F.:

El Llobarro. 96 Histª Contemporània

- PALAZÓN FERRANDO, SALVADOR :

"Evolució demogràfica del Baix Marquesat. 1970-1986". 96 Histª Contemporània

- PASCUAL TRILLA, TRILLA (dir.):

"Anàlisi biològica i química de les aigües del riu Girona (Marina Alta)". 57 Ciències biològiques

- PASQUAL I TRILLA, JULI :

"Les valls de la Marina Alta: un projecte d'investigació i innovacaió educativa". 37 Educació

- PASTOR FLUIXÀ, JAUME :

"Un inquisidor del segle XVIII a la Marina Alta". 95 Histª Moderna

- PASTOR I FLUIXÀ, JAUME :

"Les guardes i la capitalitat". 95 Histª Moderna

- PASTOR PASTOR, P.

Diccionario de Calpe. 08 Poligrafies

- PASTOR PASTOR, P.

Calpe, gentes y hechos. 97 Història local

- PASTOR PASTOR, P.

Calp, ayer y hoy. 97 Història local

- PASTOR, J; CAMPÓN, J. :

VI centenari de la partició del terme de Calp. 95 Histª Moderna

- PASTOR, V.; PASTOR, J; ZARAGOZA, G.:

Llibre de Calp. 08 Poligrafies

- PELLICER, JOAN :

Costumari botànic. 39 Etnografia

- PELLICER, JOAN :

Costumari botànic 2. 39 Etnografia

- PENYARROJA FERRER, DAVID:

"Precipitació a l'extrem oriental de les serres bètiques". 91 Geografia

- PÉREZ VILATELA, LUCIANO:

D´çenia entre Sertorio, Pompeyo y los piratas". 93 Histª Antiga

- PÉREZ, J M; GALIANA, M. F.:

"Nova troballa d'art rupestre a la Marina Alta: l'abric del seguili (Alcanalí-Alacant)". 903 Prehisòria

- PONS, J.; VIDAL, J. :

"Topònims de l'Atzúbia". 80 Lingüística-Filologia

- PONS-SOROLLA ARNAU, FRANCISCO :

"L'obra de Sorolla a Xàbia". 7 Arts

- PRATS GRÀCIA, A.:

"El filòsof Francesc Alcayde i de Vilar (1889-1973). Notícia biogràfica i bibliogràfica comentada". 96 Histª Contemporània

- PUIGCERVER GILABERT, Mª TERESA :

"Rituals diagnóstico-terapèutics en la medicina popular a Pedreguer" 96 Histª Contemporània

- QUEROL, Mª A- :

"Desde el Pleistoceno". 902 Arqueologia

- RAMIS I RAMIS, OFÈLIA :

"L'arxiu parroquial de Pedreguer". 01 Bibliografia.Catàlegs

- RAMOS PÉREZ, V.:

Crónica de la provincia de Alicante. 96 Histª Contemporània

- RAMOS PÉREZ, V.:

Hª parlamentaria, política y obrera de la prov de Alicante (1834-1936). 96 Histª Contemporània

- RAMOS PÉREZ, V.:

Historia de la Diputación de Alicante. 96 Histª Contemporània

- REUS I BOYD-SWAN, FRAANCESC :

"El teatre a Xàbia". 96 Histª Contemporània

- REY AYNAT, MIQUEL DEL :

"Un espai filtrant en l'arquitectura rural dispersa de la comarca de la Marina". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- RIBERA LACOMBA, ALBERT:

"Dianium al període tardo-republicà". 93 Histª Antiga

- RICHART CASTELL, JAUME :

"Ondara i el seu castell: 1372/1407". 94 Histª Medieval

- RICHART GOMÀ, JAUME :

"Arbitratges per ala reg dels cultius de les poblacions de Beniarbeig, Benimazmut, Benicadim, Ondara i el Ràfol 'en Pamis. Any 1385". 09 Manuscrits. Documents

- RICHART GOMÀ, JAUME :

"Ermita de Santa Paula. Any 1405". 09 Manuscrits. Documents

- RICHART GOMÀ, JAUME :

"Inventari del castell de Gallinera, el 3.8.1497". 09 Manuscrits. Documents

- RICO GARCIA, M.:

Ensayo biográfico y bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia. 01 Bibliografia.Catàlegs

- RIVERO, M.V.;ESTELA, M.;CASELLES, E.

"Aportacions metodològiques a l'estudi dels arxius comarcals: el cas de la Marina Alta". 96 Histª Contemporània

- RODERIC TOST, A.:

La cuina marinera de Dénia. 641 Gastronomia

- RODRIGO LIZONDO, MATEU :

"Roc Chabàs, historiador medievalista". 94 Histª Medieval

- RODRÍGUEZ AIZPOLEA, JOSEBA A. :

"Evolució i situació dels bancals abandonats en el parc natural del Montgó". 57 Ciències biològiques

- RODRÍGUEZ AIZPOLEA, JOSEBA:

"Distribució espacial i evolució de l'agricultura a la vall d'Ebo". 91 Geografia

- ROIG I SARRIÓN, PEPA :

"Les ceràamiques baix-medievals dels Museu Municipal de Xàbia". 94 Histª Medieval

- RONDA FEMENIA, ANA :

Arqueologia de Benissa 902 Arqueologia

- ROS CARRALS, ANDREU :

"Toponímia". 80 Lingüística-Filologia

- ROS I CARRALS, VICENTA :

"Xàbia. Els cens de 1646. Transcrpció i comentari." 95 Histª Moderna

- ROS I CARRALS, VICENTA :

"Aproximació a l'estudi de la dona i la infància a la baixa edat mitjana". 94 Histª Medieval

- ROS, A.; CANTÓ, M.:

""Usos industriales y comerciales sobre la carretera N-332 en los términos de Gata y Pedreguer". 91 Geografia

- ROSELLÓ IVARS, RAMON X. :

"La variació i la interferència lèxico-semàntica en la comunitat de parla de Benissa". 80 Lingüística-Filologia

- ROSSELLÓ VERGER, VICENÇ :

"El litoral valencià des del Molinell a Moraira" 91 Geografia

- ROSSER LIMIÑANA, PABLO :

"Análisis petográfico, espacial y circuitos de intercambio de los útiles de piedra pulimentada con filo…." 93 Histª Antiga

- RUEDA CARRASCO, MANUEL F.:

"El viejo mercado de Dénia y su entorno". 96 Histª Contemporània

- RUEDA, MANUEL :

"Crònica de l'aparició de l'enllumenat públic i d'ús domètic a Dénia i el seu ús i evolució fins l'actualitat". 96 Histª Contemporània

- RUZAFA GARCIA, MANUEL :

"Un puerto valenciano a mediados del cuatrocientos, Dénia". 94 Histª Medieval

- SALA BELLES, FELICIANA :

"Contribució al estudio del tráfico marítimo antiguo en la costa norte de la provincia de Alicante". 93 Histª Antiga

- SALORT I VIVES, SALVADOR :

"La hisenda municipal de Dénia en la transició des de l'antic Règim al Liberalisme (1800-1850)". 96 Histª Contemporània

- SALORT I VIVES, SALVADOR :

"La hisenda liberal de Dénia (1850-1900)". 96 Histª Contemporània

- SALVÀ I PERETÓ, FRANCESC :

"Carmel Bolufer, cronista oficial de Pego". 61 Medicina i sanitat

- SÁNCHEZ GARCIA,. ROSA :

"Algunes idees sobre l'origen del sanatori de Fontilles" 96 Histª Contemporània

- SANCHIS COSTA, JOSEP :

"Gitanos i altres minories marginals a Pego, a finals del segle XVIII". 95 Histª Moderna

- SANCHIS I MARTÍNEZ, VICENT :

"Els rahals del llibre del Repartiment". 94 Histª Medieval

- SANCHIS Y SIVERA, JOSÉ :

Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la dióceisis de Valencia. 93 Història General

- SANCHIS, J.; GIL, F.:

"Terra, propietat i conreus a Pego en el trànsit del segle XVIII al XIX". 96 Histª Contemporània

- SASTRE REUS, Mª J. :

"La lluita pel poder municipal: Pego en la segona meitat del segle XVIII". 95 Histª Moderna

- SASTRE, Mª J.; ALEMANY, S.; MONCHO, S. :

Dels moriscos als maulets. La Marina alta al segle XVII. 95 Histª Moderna

- SASTRE, Mª J.; SESER, R.:

"El archivo de la gobernación de Dénia: Aproximación al estudio institucional". 95 Histª Moderna

- SASTRE, Mª J; ALEMANY, S. :

"La lluita pel poer municipal. Xàbia al segle XVIII". 95 Histª Moderna

- SEGARRA LLAMAS, JOSÉ :

"Sorteo de quintos del año 1823" 96 Histª Contemporània

- SENDRA BAÑULS, F.:

Plafons ceràmics i imatges devocionals a la Marina Alta. 39 Etnografia

- SENDRA BAÑULS, FERNANDO

"Un patrimoni quasi desaparegut: els molins d'aigua del riu Gorgos". 39 Etnografia

- SENDRA I PIERA, JOSEP :

"Estudi aproximat de la música a Pego" 39 Etnografia

- SENDRA I SASTRE, ANDREU :

"Les orquidàcies a la Marina Alta". 57 Ciències biològiques

- SENDRA SASTRE, A.:

"Bases per l'ordenació d'una zona humida: La marjal de Pego-Oliva" 57 Ciències biològiques

- SENDRA SASTRE, A.:

"Els pteridòfits de la subcomarca Nord. Valls de Gallinera, Pego, Alcalà, Laguart, Rectoria i Castells". 57 Ciències biològiques

- SENDRA SASTRE, ANDRE :

"Els rèptils de la valla de Pego i els voltants". 57 Ciències biològiques

- SENDRA, MªC; BERNABEU, C.:

"L'estat higiènic i snaitari de les valls de Pego. A propòsit d'una enquesta de 1924". 61 Medicina i sanitat

- SESER PÉREZ, ROSA :

"Memòries sanitàries del pobles del districte de Dénia conservades a l'arxiu municipal de Dénia. 1894/1924. (II)". 09 Manuscrits. Documents

- SESER PÉREZ, ROSA :

"Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l'Arxiu Mun. de Dénia. 1894-1924" (III)". 09 Manuscrits. Documents

- SESER PÉREZ, ROSA :

"Carta de l'alcalde de Dénia, Benito Nerle, dirigida al governador civil d'Alacant el dia 13 de gener de 1863". 09 Manuscrits. Documents

- SESER PÉREZ, ROSA :

"La sucursal a Dénia de la Cooperativa Wholesale S.L. de Manchester durant el període d'entreguerres: inventari del fons documental..." 01 Bibliografia.Catàlegs

- SESER PÉREZ, ROSA :

"Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l'Arxiu MN. De Dénia. 1894-1924" (I). 09 Manuscrits. Documents

- SESER PÉREZ, ROSA :

"Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l'Arxiu Mun. de Dénia. 1894-1924(IV)". 09 Manuscrits. Documents

- SESER PÉREZ, ROSA :

Catálogo del fondo de la Ayudantía de Marina de Dénia y Jávea. 01 Bibliografia.Catàlegs

- SESER PÉREZ, ROSA :

Arxiu del Port de Dénia (1892-1969). 01 Bibliografia.Catàlegs

- SESER, R.; SASTRE, M J.; CARRASCO, C.:

"Documents de la familia Chabàs existents a l'Arxiu Municipal de Dénia: notes per al seu estudi: llegat de...". 09 Manuscrits. Documents

- SESER, ROSA :

"Materials especials i impressos de caràcter històric a l'Arxiu Municipal de Dénia". 09 Manuscrits. Documents

- SEVILLA PARRA, LLUIS :

"Joaquín Ballester en el context del catolicisme valencià". 96 Histª Contemporània

- SIMEÓN RIERA, J. D. :

"Repensar el franquisme des d'una comunitat rural: el cas de Xàbia, 1939-53". 96 Histª Contemporània

- SIMÓN GARACIA, JOSÉ L. :

"Xàbia a l'edat del bronze". 903 Prehisòria

- SIMÓN GARCIA, J. L. :

"Les societats del II mil·leni a C. Al Montgó". 903 Prehisòria

- SIMÓN GARCÍA, JOSÉ L. :

"Materials prehistòrics de jaciments d'Alcalà d'Henares al Museu de Xàbia". 902 Arqueologia

- SIVERA, M.; SERVER, R.; LILLO, R.; CABRERA, x. :

"Ritus i tradicions a la Marina Alta: La festa del Romer a Xaló". 39 Etnografia

- SOLANICH, TOMÁS :

Memoria sobre el puerto de Denia 96 Histª Contemporània

- SOLÉ, A.; VILA, A. :

"La micromorfología de suelos aplicada a ala arqueología. Dos casos a modo de ejemplo: el cingle vermell (Osona) y… ". 902 Arqueologia

- SOLER DÍAZ, JORGE :

"La Cova del Montgó en el marc del fenòmen funerari del III mil·leni a C. A la Marina Alta (Alacant)". 903 Prehisòria

- TORRES FAUS, F.:

Les divisions territorials de la Marina. 91 Geografia

- TORRÓ I ABAD, JOSEP :

"Església i moriscos a la Vall de Gallinera (1578-1583). Aspectes econòmics d'enfrontament". 95 Histª Moderna

- TRELIS MARTÍ, J.:

"La cova del Passet ((Valle de Gallinera, Alacant)". 903 Prehisòria

- URIOS, V; DONAT, P.¸VIÑALS, Mª. J.:

La marjal de Pego-Oliva. 57 Ciències biològiques

- VARELA BOTELLA, SANTIAGO :

"El marc valencià". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- VARELA BOTELLA, SANTIAGO :

"Ecce-Homo de Pego, un edifici de planta centralitzada. Ap`roximació a la seua morfologia". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- VICENS PETIT, J M. :

"Aproximación al Eneolítico y la edad del Bronce en la Marina Alta a través de los materiales depositados en M.A.M de Alcoi". 903 Prehisòria

- VIDAL, V.M. :

"L'edificació, forma urbana i protecció urbanística: el nucli antic de Benissa". 72 Arquitectura i

Urbanisme

- VILA, A.; WÜNSCH, G. :

"Un pequeño paso antes del gran salto. Buscando com preguntar (o investigación teórico-metodologia en tierra de fuego)". 902 Arqueologia

- VILLAVERDE, V.; MARTINEZ-VALLE, R.; GUILLEM-C, ET ALII

"Els nivells magdalenians de la Cova de les Cendres (Teulada-Moraira). Resultat del sondeig del quadre A-17". 903 Prehisòria

- YBARRA, JOSEP ANTONI :

"La dinàmica econòmica de la Marina Alta (implicacions territorials)". 33 Economia

- ZURITA ALDEGEUR, RAFEL :

"Una faceta del caquisme. El frau electoral en els districtes de Dénia i Pego (1875-1890)". 96 Histª Contemporània