BIBLIOGRAFIA DE LA MARINA ALTA PER TEMES

01 Bibliografia.Catàlegs

- BAS CARONELL, MANUEL : "Repertori cronològic de la bibliografia de Rafael Altamira Crevea".

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- BAS, M; ESPINÓS, A; REUS, F.: Repertori bibliogràfic de la Marina Alta (1598-1978).

Alacant, 1997

- ESCOLA-TALLER CASTELL DE DÉNIA : El llegat de l'església de Dénia.

Museu Arqueològic Dénia Dénia 1991

- ESPINÓS I QUERO, ANTONI : Fons antic de la Biblioteca Valenciana Bas Carbonell.

Ajunt Xàbia Xàbia 1990

- ESPINÓS, A.; POLO A. : Premsa periòdica a la Marina Alta (1861-1935.

Ajunt Xàbia Xàbia 1984

- FITA REVERT, RAMON : "Roc Chabàs i els arxius: notes per al seu estudi".

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

- MARTÍNEZ MICÓ, Mª ÀNGELS : "Fons documental per a l'estudi de la comarca de la Marina Alta en l'arxiu històric de la Diputació

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

- MARTÍNEZ MICÓ, Mª ÀNGELS : "Fons documental per a l'estudi de la comarca de la Marina Alta en l'arxiu històric de la Diputació

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

- MAURI VICTORIA, RAFAEL : "Inventari dels llibres de l'arxiu de la parròquia del Naixement de María Santíssima de Xaló".

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

- MOLL, JOSEP : "Inventari de l'arxiu de la parròquia de Sta. Anna (Campell) i dels seus anexex: Benimaurell i Fleix (la

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

- RAMIS I RAMIS, OFÈLIA : "L'arxiu parroquial de Pedreguer".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- RICO GARCIA, M.: Ensayo biográfico y bibliográfico de escritores de Alicante y su provincia.

Alacant, 1986

- SESER PÉREZ, ROSA : Catálogo del fondo de la Ayudantía de Marina de Dénia y Jávea.

Conselleria de Cultura València 1988

- SESER PÉREZ, ROSA : "La sucursal a Dénia de la Cooperativa Wholesale S.L. de Manchester durant el període

en Aguaits nº 15 IECMA. Dénia, 1998

- SESER PÉREZ, ROSA : Arxiu del Port de Dénia (1892-1969).

Ajunt Dénia Dénia 1999

03 Obres Generals

- AA DD Gran Enciclopedia Catalana.

Ed. Enciclopèdia Catalana Barcelona 1970

- AA DD: Gran Enciclopedia de la Región Valenciana.

València, 1977

- ARDIT LUCAS, MANUEL : Els homes i la terra al País Valencià.

Barcelona 1993

- FUSTER, JOAN : El País Valenciano.

Barcelona 1962

- FUSTER, JOAN : Nosaltres el valencians.

Edicions 62 Barcelona 1962

08 Poligrafies

- PASTOR PASTOR, P. Diccionario de Calpe.

Ajunt Calp, Dip Alacant, CAM. Calp, 2001

- PASTOR, V.; PASTOR, J; ZARAGOZA, G.: Llibre de Calp.

Ajunt de Calp. Calp, 1991

09 Manuscrits. Documents

- BAS CARBONELL, MANUEL : "La Marina Alta en la Fènix Troyana"

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

- CAMPÓN, J.; PASTOR, J. : "Actualitació i modernització de la defensa de la costa de la Marina a l'any 1788. Comentari

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- IVARS CERVERA, JOAN : "Los homenatges de la baronia de Calp, Benissa e Teulada presos per lo magnífich Cessar Marrades

en Aguaits nº 7. IECMA. Dénia, 1991

- JOVER CARRASCO, CARLES : "Escriptura d'establiment d'un molí a la Plana de Xàbia al s. XVIII. Comentari i transcripció".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- RICHART GOMÀ, JAUME : "Arbitratges per ala reg dels cultius de les poblacions de Beniarbeig, Benimazmut, Benicadim,

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

- RICHART GOMÀ, JAUME : "Ermita de Santa Paula. Any 1405".

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

- RICHART GOMÀ, JAUME : "Inventari del castell de Gallinera, el 3.8.1497".

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

- SESER PÉREZ, ROSA : "Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l'Arxiu Mun. de Dénia. 1894-

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

- SESER PÉREZ, ROSA : "Carta de l'alcalde de Dénia, Benito Nerle, dirigida al governador civil d'Alacant el dia 13 de gener de

en Aguaits nº 7. IECMA. Dénia, 1990

- SESER PÉREZ, ROSA : "Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l'Arxiu MN. De Dénia. 1894-

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

- SESER PÉREZ, ROSA : "Memòries sanitàries del pobles del districte de Dénia conservades a l'arxiu municipal de Dénia.

en Aguaits nº 17 IECMA. Dénia, 2000

- SESER PÉREZ, ROSA : "Memòries sanitàries dels pobles del districte de Dénia conservades a l'Arxiu Mun. de Dénia. 1894-

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

- SESER, R.; SASTRE, M J.; CARRASCO, C.: "Documents de la familia Chabàs existents a l'Arxiu Municipal de Dénia: notes per al seu estudi:

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

- SESER, ROSA : "Materials especials i impressos de caràcter històric a l'Arxiu Municipal de Dénia".

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

31 Demografia

- LEYDA DAMIÀ, JOSÉ M. : "Dataos demográficos de varios señoríos del Reino de Valencia (1787)".

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

33 Economia

- CANALS I BEVIÀ, FANCESC : "Metodologia d'estudis econòmics locals".

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- COSTA MAS, JOSEP : "L'embranzida d'un nou model econòmic en el territori interior de la Marina Alta: el cas del municipi

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

- YBARRA, JOSEP ANTONI : "La dinàmica econòmica de la Marina Alta (implicacions territorials)".

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

34 Dret

- ALTAMIRA, RAFAEL : Derecho consuetudinario y economía poplar en la provincia de Alicante.

Madrid 1905

37 Educació

- MORATINOS IGLESIAS, J.: Historia de la educación en Alicante.

CAPA. Alacant, 1986

- PASQUAL I TRILLA, JULI : "Les valls de la Marina Alta: un projecte d'investigació i innovacaió educativa".

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

39 Etnografia

- BALLESTER, T. ET ALII: Oficis tradicionals de la Marina Alta.

Ins. "Juan Gil-Albert". Alcanat, 1993

- BARBER, A; GUARDIOLA, I; ALMENARA, M.: Nits i peixos a la pesqueres de cingle.

Ajt Poble Nou, IECMA, i. Gil-Albert et alli P. Nou Benitatxell, 1999

- CABRERA GONZÁLEZ, Mª ROSARIO : "Aspectes etongràfics del poble de Benissa".

en IV Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1984

- CAPÓ GARCIA, B.: Costumari valencià. Coses de poble.

Ed. Del Bullent. València, 1993

- CODINA BAS, JOAN B. : "Els peixos de Xàbia. Alguns aspectes de cultura popular".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- ESPINÓS QUERO, ANTONI : "Refraner de Xàbia".

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- LILLO, R.; SERVER, A.; SIVERA, M.; CABRERA, X. : "Ritus i tradicions a la Marina Alta: la salpassa. Pego. La Valla d'Ebo, Forna, Benirrama..El

en Aguaits nº 17 IECMA. Dénia, 2000

- MONJO I PASQUAL, E. A.: Saba vella.

IECMA. Teulada 1995

- PELLICER, JOAN : Costumari botànic.

Edicions del Bullent Picanya 2000

- PELLICER, JOAN : Costumari botànic 2.

Edicions del Bullent Picanya 2000

- SENDRA BAÑULS, F.: Plafons ceràmics i imatges devocionals a la Marina Alta.

I. "J Gil-Albert", Aj de Benissa i Pego. Alacant, 1995

- SENDRA BAÑULS, FERNANDO "Un patrimoni quasi desaparegut: els molins d'aigua del riu Gorgos".

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

- SENDRA I PIERA, JOSEP : "Estudi aproximat de la música a Pego"

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

- SIVERA, M.; SERVER, R.; LILLO, R.; CABRERA, x. : "Ritus i tradicions a la Marina Alta: La festa del Romer a Xaló".

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

57 Ciències biològiques

- BADAL GARCIA, ERNESTINA : "El paisatge vegetal de la Marina, a partir dels carbons prehistòrics".

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

- BAÑULS, B; SOLER, J.: El paisatge vegetal de Teulada.

ACAT, IECMA, Aj Teulada. Teulada, 2000

- BANYULS I PÉREZ, B.: "Aproximació al coneixememnt florístic de la serra de Bèrnia".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- BANYULS I PÉREZ, BAPTISTA : "Una aproximació a les praderies de posidònia o alguers de la Mediterrània".

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

- BARBER, A.; SALA, J.: "Distribució i autoecologia de les espècies rupícoles (fanerofits) al parc natural del Montgó".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- BARBER, A.; SALA, J.: "Vertebrats del parc natural del Montgó".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- BARBER, A.; SALA, J.: "Situació actual de l'endemisme botànic 'Silene ifacensis' Rouy ex Willk".

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

- BARBER, A.;CRESPO, E.; REISER, B. : "Consideracions metodolòpgiques per a un estudi descriptiu de cartografia vegetal".

en Aguaits nº 7. IECMA. Dénia, 1991

- CHOLBI, M.A.; SALA, J. : "La reserva marina del cap de Sant Antoni".

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

- CIVERA MELÉNDEZ, MIGUEL A. : "Altres recursos pesquers a la Marina Alta: l'eriçó de mar".

en Aguaits nº 17 IECMA. Dénia, 2000

- CLIMENT GINER, DANIEL : "EL paisatge vegetal de la Marina Alta".

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

- FUMANAL, Mª P. : "Els paisatges del Montgó i del seu entorn. Aspectes geomorfològics. Evolució i quaternària".

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

- PASCUAL TRILLA, TRILLA (dir.): "Anàlisi biològica i química de les aigües del riu Girona (Marina Alta)".

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

- RODRÍGUEZ AIZPOLEA, JOSEBA A. : "Evolució i situació dels bancals abandonats en el parc natural del Montgó".

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

- SENDRA I SASTRE, ANDREU : "Les orquidàcies a la Marina Alta".

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

- SENDRA SASTRE, A.: "Els pteridòfits de la subcomarca Nord. Valls de Gallinera, Pego, Alcalà, Laguart, Rectoria i Castells".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- SENDRA SASTRE, A.: "Bases per l'ordenació d'una zona humida: La marjal de Pego-Oliva"

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- SENDRA SASTRE, ANDRE : "Els rèptils de la valla de Pego i els voltants".

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

- URIOS, V; DONAT, P.¸VIÑALS, Mª. J.: La marjal de Pego-Oliva.

IECMA. Pedreguer, 1993

61 Medicina i sanitat

- CLEMENTE, I.; VILLANUEVA, V.: Diagnòstic de salut del municipi de Teulada.

ACAT; Ajunt Teulada Teulada, 2003

- FRASÉS, MY; MORELL, A.M.;PÉREZ, S.;MULET, "El partit judicial de Dénia davant la grip de 1918-19".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- GILABERT, A.; JUAN, J.; PUIG, J.: "L'epidèmia de còlera de l'any 1884-85 a la ciutat de Dénia"

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- GÓMEZ, C.; MORAL, D.; PERIS, JL.;SÁNCHEZ, M.;SEMPERE, "Estudi descriptiu de pacients amb trastorns de l'estat d'ànim; amb presència/absència d'alteracions

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- MONFORT, M.; MARATÍN-LOECHES, M.: "Avaluació d'una campanya de prevenció de càncer femení: municipi de Pedreguer, 1989".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- NOLASCO, A.;ORTS, R.;PÉREZ, S.;LBRERO, J.;GODOY, C.: "Anàlisi de la mortalitat més freqüent en la comarca de Marina Alta (País Valencià)".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- ORTÍ LUCAS, RAFAEL : " Evolució temporal de la incidència de les malalties evitables per la vacuna triple vírica. Avaluació

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- SALVÀ I PERETÓ, FRANCESC : "Carmel Bolufer, cronista oficial de Pego".

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

- SENDRA, MªC; BERNABEU, C.: "L'estat higiènic i snaitari de les valls de Pego. A propòsit d'una enquesta de 1924".

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

641 Gastronomia

- ALUMNES DE 7è CURS DEL C.P. St VICENT F. DE TEULADA: Com cuinava la iaia.

C.P. Sant Vicent Ferrer. Teulada, 1995

- RODERIC TOST, A.: La cuina marinera de Dénia.

Dénia, 2003

65 Comerç. Comunicacions

- BALAGUER, VICENT : "Els mitjans de comunicació a Dénia: la radiodifusió".

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

- GILABERT GOMÉZ, VCENT M. : "Dinàmica del transport col·lectiu al territori costaner entre València i Alacant i repercussions en el

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

7 Arts

- AA DD Guia de la artesania de Alicante.

Conselleria Economia Alacant 1983

- AA DD La cerámica de Daniya - Dénia-.

Ministeri de Cultura València 1992

- ARANDA, V.; GISBERT, J. A. : "La ceràmica tradicional a la Marina Alta. Catàleg-exposició".

Esc-Taller Dénia, Diput Prov , Ins "J Gil-Albert" Dénia 1989

- IVARS, J.; BUIGUES, J.: El patrimoni artístico-monumental de Teulada.

ACAT, Ajunt Teulada Teulada, 1992

- PONS-SOROLLA ARNAU, FRANCISCO : "L'obra de Sorolla a Xàbia".

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

72 Arquitectura i Urbanisme

- AZUAR, R.; NAVARRO, F. J. : Castillos de Alicante.

León 1995

- AZUAR, R.; RUBIAL, A.: Castillos de Alicante y Albacete

BANCAIXA. València, 1998

- BANYULS I PÉREZ, A.: "Arquitectura i església en el Renaixement a la Mrina (1513-1612)".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- BANYULS I PÉREZ, ANTONI : "Arquitectura per al turisme: la utopia urbana de Bofill i el taller d'arquitectura a la Manzanera (1962-

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

- BANYULS I PÉREZ, ANTONI : "La vil·la neoclàssica i el problema dels 9 quadrats. Estudi de la vil·la Piera a Benissa".

en Aguaits nº 9. IECMA. Dénia, 1993

- BANYULS I PÉREZ, ANTONI : "Del classicisme al neoclacissime: L'arquitectura de Francesc Pechuán (1758-1919)".

en Aguaits nº 9. IECMA. Dénia, 1993

- BANYULS I PÉREZ, ANTONI: "Intriducció, presència i desenvolupament de les cúpules en l'rquitectura religiosa valenciana dels

en Aguaits nº 15 IECMA. Dénia, 1998

- BERENGUER, Mª J.; GILABERT, A. Mª.: "La torre del Molí (Mira-rosa)".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- BOSCÀ I MANYANS, FRANCESC : "La colònia ducal d la platja de Gandia".

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

- BUIGUES, J.; SOLER, J. : Arquitectura tradicional de Benitatxell.

Ajunt Benitatxell, Ed. Bullent P. N. de Benitatxell 2002

- CEBRIÁN MOLINA, J. L.: "La catedral de la Marina: una gran església neogòtica a Benissa".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- CENTELLES, A; MONTANER, C. : "Un exemple d'eclecticisme arquitectònic a Xàbia: la casa Bolufer".

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- COLOMER, V.; GARCIA, J.J.; JARDON, R. : "Transformacions urbanístiques al litoral valencià. El cas de les Marines de Dénia".

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

- ESTOPIÑÁN TAPP, MARIA : "Estudio sobre las portadas de San Bartolomé".

en Xàbiga 7 Ajunt Xàbia Xàbia 1991

- ESTOPIÑÁN TAPP, MARÍA : "Comentario sobre San Bartolomé de Jávea".

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

- FERRER, A.; FERRER, V.: "Arquitectura militar del s. XX a Dénia".

en Aguaits nº 17 IECMA. Dénia, 2000

- IVARS PÉREZ JOSEP : "Antoni Gilabert i l'arquitectura clàssica a la Marina Alta".

en Aguaits nº 9. IECMA. Dénia, 1993

- IVARS PÉREZ, J.: La ciutat de Dénia. Evolució i permanència del fet urbà.

CAPA. Alacant, 1982

- IVARS PÉREZ, JOSEP : "La capella del Sant Crist del Calvari (Pedreguer)".

en Aguaits nº 9. IECMA. Dénia, 1993

- IVARS PÉREZ, JOSEP : "L'església de la vila de Dénia".

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

- IVARS PÉREZ, JOSEP : "Dossier: l'arquitectura de la Marina Alta i la Safor des del pla d'estabilització al desenvolupament".

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

- IVARS PÉREZ, JOSEP : "Arquitectures del segle XX".

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

- IVARS, JOSEP;SENDRA, F.: Molins hidràulics a la Marina Alta.

Ajunt Teulada, IECMA. Teulada, 2000

- MARTÍNEZ MEDINA, ANDRÉS : ""Formigó diví, llum humana. Religiositat i modernitat en les esglésies d'estiueig del sud valencià

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

- MIRA GONZÁLEZ, E.: "Turisme, arquitectura i territori.La Marina alta, una ciutat nova i problemàtica".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- REY AYNAT, MIQUEL DEL : "Un espai filtrant en l'arquitectura rural dispersa de la comarca de la Marina".

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

- VARELA BOTELLA, SANTIAGO : "El marc valencià".

en Aguaits nº 19-20 IECMA. Dénia, 2003

- VARELA BOTELLA, SANTIAGO : "Ecce-Homo de Pego, un edifici de planta centralitzada. Ap`roximació a la seua morfologia".

en Aguaits nº 9. IECMA. Dénia, 1993

- VIDAL, V.M. : "L'edificació, forma urbana i protecció urbanística: el nucli antic de Benissa".

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

74 Arts aplicades

- GAYÀ SOLER, LUIS J : "Restauració de l'hebdomadari de Santa Anna de l'hospital de Xàbia".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- GAYA SOLER, LUIS J. : "Restauración de una pintura sobre lienzo de mediados del siglo XVII".

en Xàbiga 7 Ajunt Xàbia Xàbia 1991

79 Jocs.Esports

- CARDONA IVARS, JOAN J. : Historia del fútbol en Benissa.

Centre Comarcal de Cronistes Oficials Alacant, 1980

80 Lingüística-Filologia

- BALDAQUÍ ESCANDELL, JOSEP M. : "El canonge Roc Chabàs i la llegua; actituds de la revista El Archivo".

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

- BALDAQUÍ ESCANDELL, JOSEP M. : "L'historiador Roc Chabàs i la llengua".

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

- BARCELÓ TORRES, Mª CARME : "Poblament i toponomàstica de la Valla de gallinera islàmica".

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

- BELTRAN I CALVO, V.: El parlar de Benissa.

Ajunt Benissa, Ins. J. Gil-Albert. Alacant, 1997

- CABRERA GONZÁLEZ, Mª ROSARIO.: El cultivo de la viña y la elaboración de la pasa en la comarca de la Marina.

CAPA. Alacant, 1977

- CABRERA GONZÁLEZ, R. Mar i llengua a la Marina Alta.

Ajunt Teulada, IECMA. Teulada, 2001

- CABRERA GONZÁLEZ, R.: El món mariner a Dénia.

Ajunt. Dénia, IECMA, Ins. Gil-Albert. Alacant, 1997

- CARDONA IVARS, J. J.: Els cognoms i malnoms de Benissa.

Publ. Cal. Brillants. Benissa, 1998

- CASANOVA HERRERO, E.: "Sermó de la invenció de la Creu, predicat per mossén Rafel andrada en 1654:edició i estudi".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- CASANOVA, EMILI : "Notes sobre el parlar de la Marina Alta".

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

- FORNÉS I PÉREZ, LL. "Indagació lèxica -amb lleugeres aportacions de fonètica i morfologia- realitzada en una excursió per

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- GARCIA, J; BELTRAN, V.: El parlar de Pedreguer.

IECMA, Ajunt de Pedreguer. Pedreguer, 1994

- IVARS CERVERA, JOAN : Els noms de lloc i de persona de Dénia.

Ajunt. Dénia, IECMA, Ins. Gil-Albert. Teulada, 1995

- PONS, J.; VIDAL, J. : "Topònims de l'Atzúbia".

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

- ROS CARRALS, ANDREU : "Toponímia".

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- ROSELLÓ IVARS, RAMON X. : "La variació i la interferència lèxico-semàntica en la comunitat de parla de Benissa".

en XII Premis 25 abril Benissa Ajunt Benissa Benissa 1992

82 Literatura

- AA DD: Bernat Capó. Antologia.

IECMA, I. "J. Gil.-Albert", Ajunt Benissa. Oliva, 1997

- AA DD: 9 narradors de la Marina Alta.

CAM. Alacant, 1990

- BADIA I ADELL, JOAQUIM : La creu de Teulada

en Els Miracles dee Sant Vicent a Teulada José Mª Alpuente. València, 1904

- BATALLER CALDERON, J.: Rondalles de les Comarques Centrals valencianes

IECMA, IEVA, C. Alfons el Vell. Ontinyent, 2001

- BOIX, VICENTE: La creu de la peña

en Els Miracles dee Sant Vicent a Teulada Salvador Amargós. València, 1868

- BOTELLA CARBONELL, JUAN : La reconquista de Denia.

Imp. Botella Dénia 1874

- CALATAYUD BAYÀ, JOSÉ: El moro abofetejat

en Els Miracles dee Sant Vicent a Teulada València, 1945

- LAROUSSE, JADI El jardí del desert (edició en valencià-castellà-àrab).

Ajunt Xàbia. Xàbia, 2002

- MONJO I PASQUAL, E. A.: Relats a recer del Montgó.

Ajunts. De Xàbia i Gata. Xàbia, 1997

- MULET GRIMALT, C.: "El mestratge de Carles Salvador en la trajectòria literària de Maria Ibars".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

902 Arqueologia

- ARROYO, R.; BOLUFER, J. : "Anàlisi nuimismàtica del conjunt monetari de la Punta de l'Arenal (Col·leció Segarra Llamas)".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- BAENA, J.; LUQUE, M. : "Modelo de análisis de industrias líticas no elaboradas".

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

- BARCELÓ TORRES, CARME : "Una inscripció àrab de Xàbia".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- BOLUFER I MARQUÉS, JOAQUIM : "La necròpolis del Muntanyar".

en Xàbiga 1 Ajunt Xàbia Xàbia 1986

- BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIM : "Les llànties romanes de la punta de l'Arenal".

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIM : "Un grafit ibèric sosbre l'àmfora itàlica del Museu de Xàbia".

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIN : "Ceràmiques fines tardanes de la Punta de l'Arenal".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- CANO PAN, JUAN A. : "Prospección de materiales líticos al aire libre: la aplicación del muestreo estratigráfico".

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

- CASABÓ BERNAD, JOSEP A. : "Materials paelolítics de les col·leccions Llamas i Bolufer Marqués en el Museu de Xàbia".

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

- CASABÓ I BERNAD, JOSEP A. : "La industria lítica de la Cova Fosca. Nuevos datos para el conocimineto del proceso de

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

- CASABÓ I I BERNAD, JOSEP A. : "Resultats de la segona campanya d'excavacions d'urgència en la necropòlis romana del Muntanyar

en Xàbiga 7 Ajunt Xàbia Xàbia 1991

- FALCÓ. V.; CASABÓ, J. A. : "Téssera de plom inèdita trobada al jaciment ibèric del Pic de l'Àguila (Dénia, Alacant)".

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

- GARCIA, J. M.; MORAÑO, I.; WIT, H. M. De : "Excavaciones en el yacimiento de les Capsades. Campaña 1991".

en Xàbiga 7 Ajunt Xàbia Xàbia 1991

- MONTES BERNÁRDEZ, RICARDO : "Subsistencia y depredación. Orígenes del poblamiento prehistórico en el sureste español".

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

- NAYA I ALEMANY, FERRAN-L. : "La casota-Fleix. La Vall de Laguar. Excavació arqueològica de salvament".

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

- QUEROL, Mª A- : "Desde el Pleistoceno".

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

- RONDA FEMENIA, ANA : Arqueologia de Benissa

Ajunt Benissa, Ins "J Gil-Albert" Alacant 1990

- SIMÓN GARCÍA, JOSÉ L. : "Materials prehistòrics de jaciments d'Alcalà d'Henares al Museu de Xàbia".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- SOLÉ, A.; VILA, A. : "La micromorfología de suelos aplicada a ala arqueología. Dos casos a modo de ejemplo: el cingle

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

- VILA, A.; WÜNSCH, G. : "Un pequeño paso antes del gran salto. Buscando com preguntar (o investigación teórico-

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

903 Prehisòria

- BERNABEU, J.; OROZCO, T. : " El Neolític antic a la Marina Alta".

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

- BORONAT SOLER, JUAN DE d. : "El poblamiento neolítico en la Marina Alta".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- CASABÓ I BERNAD "Avance al estudio de nuevos yacimientos paleolíticos y epip. en el NE de Alicante"

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- CASABÓ, J; MARTINEZ, E.; SAMPEDRO, J .: "Art rupestre al Montgó".

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

- FUMANAL, , MP; OLMO, J; MARTINEZ, R.; CASABÓ, J. : "Les societats depredadores del Montgó. Estratègies d'aprofitament de recursos a Cova Foradada".

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

- GUILLEM, P; GUITART, I et alli "L'ocupació prehistòrica de la cova Bolumini (Beniarbeig, Benimeli, Marina Alta)".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- LÓPEZ PADILLA, JUAN A. : "El material ossi de la Cova del Montgó (Xàabia). Les excavacions de J. Belda (1935-1936)".

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

- PÉREZ, J M; GALIANA, M. F.: "Nova troballa d'art rupestre a la Marina Alta: l'abric del seguili (Alcanalí-Alacant)".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- SIMÓN GARACIA, JOSÉ L. : "Xàbia a l'edat del bronze".

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- SIMÓN GARCIA, J. L. : "Les societats del II mil·leni a C. Al Montgó".

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

- SOLER DÍAZ, JORGE : "La Cova del Montgó en el marc del fenòmen funerari del III mil·leni a C. A la Marina Alta

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

- TRELIS MARTÍ, J.: "La cova del Passet ((Valle de Gallinera, Alacant)".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- VICENS PETIT, J M. : "Aproximación al Eneolítico y la edad del Bronce en la Marina Alta a través de los materiales

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- VILLAVERDE, V.; MARTINEZ-VALLE, R.; GUILLEM-C, ET ALII "Els nivells magdalenians de la Cova de les Cendres (Teulada-Moraira). Resultat del sondeig del

en Aguaits nº 13-14 IECMA. Dénia, 1997

91 Geografia

- AA DD Atlas de la Marina Alta.

CAM Alacant 1993

- BANYULS, B.; VIÑALS, M. J.; CAMARASA, A.M.: "Problemàtica del es inndacions en la conca baixa del riu Gorgos".

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

- BONMATÍ, F.; GÓMEZ, J.D.; QUIÑONERO, F.: "Industria y turismo en los municipios rurales de la Marina Alta".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- CODINA BAS, JUAN B.: "La Marina Alta de Sebastián de Miñano"

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- COSTA MAS, JOSÉ.: El Marquesat de Dénia.

València, 1972

- CRUZ OROZCO, JORGE : "La aplicació de la ley de la agricultura de montaña en la Marina Alta".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- FERRER GARCIA, CARLOS : "El Saladar de Dénia: evolución geomorfológica".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- FUMANAL, Mª P.; VIÑALS, Mª J. : "El litoral de Xàbia: contrastes morfológicos y genéticos".

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

- LULL, JOSÉ: La Alineación Solar de La Foradà en La Vall de Gallinera.

 Ajuntament de La Vall de Gallinera., 2008.

- ORTUÑO, VICENT : "L'espai litoral: una ordenació pendent".

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

- PENYARROJA FERRER, DAVID: "Precipitació a l'extrem oriental de les serres bètiques".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- RODRÍGUEZ AIZPOLEA, JOSEBA: "Distribució espacial i evolució de l'agricultura a la vall d'Ebo".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- ROS, A.; CANTÓ, M.: ""Usos industriales y comerciales sobre la carretera N-332 en los términos de Gata y Pedreguer".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- ROSSELLÓ VERGER, VICENÇ : "El litoral valencià des del Molinell a Moraira"

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- TORRES FAUS, F.: Les divisions territorials de la Marina.

Ajunt Benissa, Ins "J.Gil-Albert". Alacant, 1998

929 Biografia

- BAS CARBONELL, MANUEL : Roque Chabàs. El historiador de la Renaixença.

Canfali-Marina Alta Dénia 1995

- BAS CARONELL, MANUEL : "Damián Giner, Cristóbal Bas i Francisco Segura, tres escriptors de Xàbia".

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- ESPINÓS, A.; POLO, F. : "Godofredo Cruañes Signes (1867-1939)".

en Xàbiga 1 Ajunt Xàbia Xàbia 1986

929 Biografies

- CALATAYUD BAYÀ, J.: Diccionario abreviado de personajes alicantinos.

CAPA. Alacant, 1977

93 Histª Antiga

- ABAD, L.; ABASCAL, J.M. : Textos para la historia de Alicante. Histsoria Antigua.

Ins. J. Gil Albert Alacant 1991

- BAIDAL, J. A.; MOLINA, J.; MORA, J. M.; VICENT, O. : "El poblamineto de época romana en Jávea".

en Xàbiga 7 Ajunt Xàbia Xàbia 1991

- BASCAL, J.M.; GISBERT, J.A.: "Epografía romana de la villa de l'Almadrava (Setla-Mira-rosa-Miraflor).Apéndice: nuevas aport. a la

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- BRU I VIDAL, SANTIAGO : Les terres valencianes durant l'època romana

València 1963

- CASTELLÓ MAURI, JOSEP S.: "Ceràmiques d'importació del jaciment del Pic de l'Àguila (Dénia)."

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- CASTELLÓ, J.; COSTA, P. : "El jaciment ibèric de Coll de Pous".

en Aguaits nº 8. IECMA. Dénia, 1992

- COSTA CHOLBI, PASQUAL: "Aportació a l'estudi de la distribució espacial del poblament ibèric a la Marina Alta".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- CRESPO RUANO, JUAN B.: "La isla del Portichol.Importancia de su estudio, como probable emplazamiento de "Alone".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- GISBERT SANTONJA, J.A.: "Dues terrisseries romanes en el territori de Dianium. Els jaciments de l'Alter de Perdigó i de la

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- GÓMEZ, C; GUERIN, P.;DIES, E.: "Nou pla d'excavacions a l'Alt de Benimaquia (Dénia. Alacant). Primers resultats".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- MANGAS MANJARES, J.:. "Hispania Romana",

en Historia de España I. Barcelona, 1980

- PÉREZ VILATELA, LUCIANO: Dénia entre Sertorio, Pompeyo y los piratas".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- RIBERA LACOMBA, ALBERT: "Dianium al període tardo-republicà".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- ROSSER LIMIÑANA, PABLO : "Análisis petográfico, espacial y circuitos de intercambio de los útiles de piedra pulimentada con

en Xàbiga 6 Ajunt Xàbia Xàbia 1990

- SALA BELLES, FELICIANA : "Contribució al estudio del tráfico marítimo antiguo en la costa norte de la provincia de Alicante".

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

93 Història General

- AA DD Nuestra historia.

Valencia 1980

- AA DD El Archivo. Revista de Ciencias Históricas 1886-1893.

Dénia 1886

- AA DD Història del País Valencià.

Edicions 62 Barcelona 1988

- AA DD Historia del Pueblo valenciano.

Diari Levante Valencia 1988

- AA DD: Hª de la Marina Alta (2 vol) (publicada en fascicles).

Levante, Informació, IECMA Alacant, 1999

- BOIX RICARTE, VICENTE : Historia de la ciudad y Reino de Valencia.

València 1845

- CARDONA IVARS, JOAN J.: "La Parròquia de Benissa".

en II Premis "25 d'Abril" Benissa Ajunt Benissa. Benissa, 1982

- ESCOLANO, GASPAR : Décadas de la insigne y coronada ciudad y Reyno de Valencia.

València 1610

- FURIÓ, A. : Història del País Valencià.

València 1995

- SANCHIS Y SIVERA, JOSÉ : Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los pueblos de la dióceisis de Valencia.

Tipogrfía Moderna València 1922

930 Ciència de la història

- GARCIA FRASQUET, GABRIEL : "Roc Chabàs i la història de Gandia".

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

930 Ciències auxliars de la Hª

- MARTÍNEZ BUENAGA, IGNACIO : "Gliptografia al castell de Dénia: estudi i experiència docent".

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

94 Histª Medieval

- BARCELÓ TORRES, CARMEN : "La làpida àrab del Museu de Xàbia.

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- BARCELÓ, CARME : "L'hitoriador roc Chabàs i el passat islàmic valencià".

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

- BAS CARBONELL, MANUEL : Sant Vicent Ferrer a Teulada.

en Els Miracles dee Sant Vicent a Teulada Ajunt de Teulada. Teulada, 1989

- BAZZANA, A.; CRESSIER, P.; GUICHARD, P.: Les chateaux ruraux d'Al-Andaalus. Histore et archéologie des Husun du Sud-est de l'Espagne.

Madrid 1988

- BOLUFER MARQUÉS, JOAQUIM: "Troballes de monedes islàmiques a la Marina Alta".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- CAMPÓN GONZALBO, JÚLIA : "Contribuicó a l'estudi de Benissa, Teulada i Calp".

en VIII Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1988

- CAMPÓN GONZALVO, JÚLIA : "Avatares de los Jerónimos de Xàbia y la fundación de Cotalba".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- CARIÑENA, R.; DÍAZ, A.: "Les aportacions de les petites societats marítimes a la lluita antibarbaresca en el segle XV: l'activitat

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- CRUSELLES GÓMEZ, E.: "Dénia en el sistema de intercambios bajomedieval".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- EPALZA, MÍKEL DE "Influències àrabs en l'alimentació de la Marina Nord".

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

- EPALZA, MÍKEL DE : "L'estructuració comarcal de la Marina d'Ondara (textos i topònims".

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

- EPAQLZA, MÍKEL DE : "El origen político del estado de Dénia en el siglo XI: el califa Al-Muaiti y el Rey Muyáhid"

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- FERRI CHULIO, ANDRÉS DE SALES : "Aproximación histórica a la mariología patronal de los pueblos que componen la Marina Alta".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- GUINOT RODRÍGUEZ, ENRIC : "Reflexions al voltant del senyoriu i el reialenc: Pego, segles XII i XIV".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- GUINOT, E; IVARS, J.: Carta de Poblament de Teulada concedida pel rei Pere III l'any 1277.

Ajunt de Teulada. Teulada 2003

- HINOJOSA MONTALVO, J.: Textos para la historia medieval de Alicante.

Alacant, 1990

- HINOJOSA MONTALVO, J.: Las tierras alicantinas en la Edad Media.

Alacant, 1995

- IVARS CERVERA, JOAN : "El fogatge de 1381 i el morabatí de 1403 de Xàbia i Dénia".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia Alacant, 1992

- IVARS CERVERA, JOAN : "Baronia de Calp (Territori i població del s. XIV al XVII)".

en III Premis "25 d'Abril" Benissa Ajunt Benissa. Benissa, 1983

- IVARS PÉREZ, JOSEP : "L'estructura territorial musulmana en la Marina Alta".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- IVARS PÉREZ, JOSEP : "El lloc d'Ifac. Una fundació del segle XIII".

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- IVARS PÉREZ, JOSEP : "L'ermita de Santa Paula de Dénia".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- LAPIEDRA, EVA : "L'aportació del regne de Dénia a l'anticroada contra els crostians en Barbastre".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- LEYDA DAMIÀ, JOSÉ M. : "Comentario numismático de "El Libro del primitivos privilegios de Alicante" otorgados por Alfonso

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

- Llibre del Repartiment.

València, 1978

- LÓPEZ ELUM, PEDROP : "Conquista i repoblació de Dénia"

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

- MARTÍNEZ ORTIZ, JOSÉ : "Apuntes documentales para la historia del segle XIII en la Marina Alta de Alicante".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- MENÉNDEZ PUEYO, J. L.: "Estudi preliminar sobre l'existència de jueus a la ciutat de Dénia en època medieval"

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- MUNTANER, R.: Crònica.

Barcelona, 1977

- NARBONA VIZCAÍNO, R.: "Inicios de la organización político institucional en los municipios valencianos del siglo XIII".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- RICHART CASTELL, JAUME : "Ondara i el seu castell: 1372/1407".

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

- RODRIGO LIZONDO, MATEU : "Roc Chabàs, historiador medievalista".

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

- ROIG I SARRIÓN, PEPA : "Les ceràamiques baix-medievals dels Museu Municipal de Xàbia".

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- ROS I CARRALS, VICENTA : "Aproximació a l'estudi de la dona i la infància a la baixa edat mitjana".

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- RUZAFA GARCIA, MANUEL : "Un puerto valenciano a mediados del cuatrocientos, Dénia".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- SANCHIS I MARTÍNEZ, VICENT : "Els rahals del llibre del Repartiment".

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

95 Histª Moderna

- ALEMANY GARCIA, SALVADOR : "Forna: entre la vespra i l'edemà de l'expulsió".

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

- ALEMANY, S.;SASTRE, Mª J.: "Un assumpte de moralitat: el cas de Rosa Vives. Teulada 1739".

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

- ALEMANY, S; SASTRE, MªJ.;CASELLES, E.: Recerques sobre la història de Pego i la seua vall 1.

I. "J Gil-Albert", Ajunt Pego. Alacant, 1990

- ALMELA GUILLEN, JOSÉ : Memorias de la villa de Pego.

Autor València 1986

- ALONSO, J . J.; GRAU, E.;VERCHER, S.: "La Marina als processos de la Batlia General de València (1556-1598): Els cas de les Almadraves".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- ARANDA MARTÍNEZ, V. : "Problemes de la repoblació posterior a l'expulsió dels moriscos a les possessions del Duc de Gandia

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- BERNABEU MESTRE, JOSEP : "Dénia front al perill de contagi de 1598. Actes y provisions tocants al morbo o mal contagiós".

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

- BORONAT Y BARRACHINA, PASCUAL : Los moriscos españoles y su expulsión.

València 1901

- BROTONS GONZÁLVEZ, F. J.: "La repoblación de la baronia de Orba tras la expulsión de los mosriscos. Auto de nueva pobación y

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- CABANILLES IBÁÑEZ, IMMACULADA : "Comerç d'inportació i exportació i d'exportació al port de Dénia (1700-1701)".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- CASANOVA COLOMER, RAFAEL : "Els llibres parroquials i les anotacions personals de mossén Serra. Mig segle de Rectoria a la vall

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- CASELLES, E.; LÓPEZ, A. : "L'endeutament del camperolat de la Marina".

en VII Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1987

- CASEY, JAMES : El Regne de València al segle XVII.

Curial edicions Barcelona 1981

- CASEY, JAMES : Bandos y bandidos en la Valencia moderna".

en Homentage al r. Sebastià García. València 1988

- CASTAÑEDA Y ALCOVER, V.: Relaciones geográficas, topográficas… del Reyno de Valencia.

Madrid, 1921

- CASTELLÓ, JOSÉ: Descripción del Reino de Valencia.

València, 1783

- CAVANILLES, JOSEPH: Observaciones sobre la historia, geografia… del Reyno de Valencia.

Madrid, 1795

- CHIQUILLO PÉREZ, J. A. : "La nobleza austracista en la guerra de Sucesión: algunas hipótesis sobre sus participación".

en Estudis nº 17. València 1992

- CODINA BAS, J.: La Marina Alta de José Castelló.

València, 1993

- CODINA BAS, JUAN B. "Jávea en la guerra contra la convención francesa (1793-1795)".

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

- CUEVAS I CASAÑA, JOAQUIM : "Cap a un model demogràfic comarcal: Benissa als segles XVI, XVII, XVIII".

en IX Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1989

- ESTARCA CATALÀ, TONI : "La dissolució del règim senyorial a la Marina Alta: el cas de la naronia de Pamis".

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

- FUSTER, JOAN : La decadència al País Valencià.

Barcelona 1985

- GARCIA MARTÍNEZ, S. : "Francesc García y la Seguinda Germanía en la Marina Alta".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- GARCIA MARTÍNEZ, SEBASTIÀ : "Bandositats de la Marina".

en I Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1981

- GIMÉNEZ LÓPEZ, E. : "La guerra de sucesión en la comarca de la Marina".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- GIMÉNEZ, V.:PASTOR, J.: "Demografia, producció delmal i productivitat del treball a Xaló, Vall d'Alcalà i Pedreguer (1555-

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

- GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, MIGUEL A. : "Orígens de l'ensenyança pública de les xiquetes de Dénia (1781/1787)".

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

- IVARS CERVERA, JOAN : "Vinculacions econòmiques de la companyia de Jesús amb la Marina Alta (segles XVI-XIX)"

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

- IVARS CERVERA, JOAN : "Acte de nova població del lloc i baronia de Benidoleig (1611). Transcripció i comentari"

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- IVARS PÉREZ, JOSEP : "Un plànol de Dénia del segle XVIII".

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

- IVARS, JOAN; IVARS, JOSEP : "La vila de Teulada. Procés de fortificació i estructura urbana".

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

- JOVER CARRASCO, CARLES : "Expedient d'ederrocament de cases al portal de la Mar, fora del mur, per a la reparació d'un llenç de

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

- JOVER CARRASCO, CARLES : "La població a la Marina Alta: el cas de Xàbia (segles XVI-XVIII)".

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- LA PARRA, SANTIAGO : "Roc Chabàs i els moriscos: una ambigüitat calculada o un silenci comnplice?".

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

- LAPEYRE, H.: Geografia de la España morisca.

València, 1986

- MARTÍNEZ, E.; FORT, A. : "Ondara: canivs després de l'expulsió dels moriscos (II)".

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

- MARTÍNEZ, E.; FORT, A. : "Ondara: canivs després de l'expulsió dels moriscos (I)".

en Aguaits nº 17 IECMA. Dénia, 2000

- MAURI VICTORIA, R.: "Distribució social de la riquesa a Dénia en 1730"

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- MAURI VICTORIA, RAFAEL : "Senyoria i propietat a Dénia durant la primera meitat del segle XVIII: el capbreu de 1734-37".

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

- MAURI, , R.; CUEVAS, J.: "L'evolució demogràfica de la Vall de Xaló (1620-1850)".

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

- MIÑANA, J. M.: De Bello Rustico Valentino.

La Haya, 1752

- MIRALLES I CEBRIAN, ROBERT : La demografia a Ondara al segle XVIII.

Ajunt Ondara Ondara 1981

- MUÑOZ, V.; CASANOVA, V. A.: "Les cartes pobles de la Vall de Xaló i Gata, 1611-1645: una aproximació aal seu estudi"

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- OLIVER NARBONA, M.: Las almadrabas de la costa alicantina.

Alacant, 1982

- PASTOR FLUIXÀ, JAUME : "Un inquisidor del segle XVIII a la Marina Alta".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- PASTOR I FLUIXÀ, JAUME : "Les guardes i la capitalitat".

en VI Premis 25 abril de Benissa Ajunt Benissa Benissa, 1986

- PASTOR, J; CAMPÓN, J. : VI centenari de la partició del terme de Calp.

Ajunt de Benissa, Teulada i Calp Calp 1986

- ROS I CARRALS, VICENTA : "Xàbia. Els cens de 1646. Transcrpció i comentari."

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- SANCHIS COSTA, JOSEP : "Gitanos i altres minories marginals a Pego, a finals del segle XVIII".

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

- SASTRE REUS, Mª J. : "La lluita pel poder municipal: Pego en la segona meitat del segle XVIII".

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

- SASTRE, Mª J.; ALEMANY, S.; MONCHO, S. : Dels moriscos als maulets. La Marina alta al segle XVII.

CAPA Alacant 1986

- SASTRE, Mª J.; SESER, R.: "El archivo de la gobernación de Dénia: Aproximación al estudio institucional".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- SASTRE, Mª J; ALEMANY, S. : "La lluita pel poer municipal. Xàbia al segle XVIII".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- TORRÓ I ABAD, JOSEP : "Església i moriscos a la Vall de Gallinera (1578-1583). Aspectes econòmics d'enfrontament".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

96 Histª Contemporània

- ALMELA COTS, JOAN M. : "La repressió de la vida quotidiana a la postguerra d'una població rural: Pego 1939/1941".

en Aguaits nº 18 IECMA. Dénia, 2001

- AA DD Historia de la provincia de Alicante.

Murcia 1985

- ABELLAN GARCIA, A.: Los ferrocarriles del Sureste.

Madrid 1979

- ÁLVAREZ ABAD, MIGUEL A. : "Pressupostos municipals de la vila de Benissa (1877-1878 a 1887-1888)".

en X Premis 25 abril Benissa Ajunt Benissa Benissa 1990

- ARAGÓ, EMILIO: El còlera de 1885 a La Vall de Gallinera. Ajunt. de la Vall de Gallinera. 2007

- BALAGUER BISQUERT, V.: "Les bandes de música a Dénia".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- BALAGUER BISQUERT, V.: Dénia a la posguerra: vivències i documents.

Canfali, Ajunt Dénia. Dénia, 2003

- BALAGUER BISQUERT, VICENT : "Les falles a Dénia en la seua primera etapa: 1947-1961".

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

- BALLESTER ARTIGUES, T. : "Refugiats i evacuats de la guerra civil a la Marina Alta".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- BALLESTER ARTIGUES, T.: La Segona República a la Marina Alta.

Ins. "Juan Gil-Albert". Alcanat, 1997

- BALLESTER ARTIGUES, T.: La Segona República a Pedreguer (1931-1039).

IECMA, Ajunt de Pedreguer. Pedreguer, 1994

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA : "La repressió de la Guerra Civil i la posguerra a Dénia".

en Aguaits nº 6. IECMA. Dénia, 1990

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA : "Dénia: del caciquisme al franquisme".

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA : "La política agrària de Dénia durant la guerra civil".

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA : "De la repressió a la profilaxi: els inicis de la lluita contra la lepra al País Valencià contemporani, 1877-

en Aguaits nº 15 IECMA. Dénia, 1998

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA : " La col·lectivitat agrícola de Castell de Castells, 1936-39".

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

- BALLESTER ARTIGUES, TERESA: "La transició".

en V Premis "25 d'Abril" Benissa Ajunt Benissa. Benissa, 1985

- BALLESTER, T.; GIL, F.: "Els canvis del poder polític municipal a la Marina Alta: De la II República al franquisme".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- BAS CARBONELL, MANUEL : "150 aniversari del naixement de Roc Chabàs".

en Aguaits nº 11 IECMA. Dénia, 1995

- BAS MARTÍN, NICOLÁS : "La Marina Alta en la revista Valencia Atracción (1926-1986)".

en Aguaits nº 10 IECMA. Dénia, 1994

- BERNABEU MESTRE, J; BALLESTER ARTIGUES, T.: La ciutat del dolor.

Ajunt. Teulada, IECMA. Teulada, 2002

- BERNABEU, J.; BALLESTER, T. : "Lepra i societat en la primera meitat del segle XX: la colònia-sanatori de Fontilles (1908-1932 i la

en Aguaits nº 7. IECMA. Dénia, 1991

- CALVO PUIG , J.: Agricultura, industria y comercio en la Dénia del siglo XIX.

Canfali, Ajunt Dénia, Lib. Publics, ECU. Dénia, 2003

- CALVO PUIG, JAVIER : "El tràfic portuari a la Dénia de 1832".

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

- CARDONA IVARS, JOAN J. : La epidemia de gripe de 1918 en Benissa y comarca.

Ajunt Benissa Benissa, 1973

- CARDONA IVARS, JOAN J.: "El bandolerisme del segle XIX a Benissa i rodalies".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- CARRIÓ ARTIGUES, ANTONI L (Pròleg) : 100 anys d'ordenances municipals

Ajunt Pedreguer Pedreguer 1999

- COSTA MAS, JOSEP : "Les indústries tradicionals de la Marina Alta. El joguet, la marroquineria i els mobles".

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

- CRESPO, M.; BALAGUER, V.: "Breu història del cinema a Dénia".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- DOMÉNEC, J.; IVARS, JOSEP : "Els molins d'aigua a la conca del Girona".

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

- ESPINÓS QUERO, ANTONI : "Notes per un estudi de la població de Xàbia (1871-1890)".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- ESPINÓS, A.; POLO, A. : "Aproximació a l'estudi de la lepra i les seues implicacioons socio-polítiques a la Marina Alta".

en Xàbiga 2 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- FERRER I HERMENEGILDO, VICENT : "Projectes ferroviaris a la comarca de la Marina Alta".

en Aguaits nº 7. IECMA. Dénia, 1991

- FERRER I HERMENEGILDO, VICENT : "Breu història del ferrocarril de la Marina".

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

- FONT REUS, Mª ISABEL : "Estructura grària de Dénia a finals del segle XIX".

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

- FONT REUS, Mª ISABEL : "La instalació del gas a Dénia, la fàbrica del gas".

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

- FRASQUET FAUS, EDUARD : "Revolució burgesa i pervivències feudals: Pedreguer 1837-1867".

en Aguaits nº 12 IECMA. Dénia, 1996

- FUERTES LLOPIS, Mª JESÚS : "La vinya en l'arxiu del Ministeri d'Afers Exteriors i en els arxius de París".

en Aguaits nº 4. IECMA. Dénia, 1990

- FULLANA MENGUAL, MARIA: "Exenciones y alistamiento de tropas en la ciudad de Dénia".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- GIL PUIGCERVER, FRANCESCA : "Les eleccions municipals de 1931 a Xàbia".

en Xàbiga 4 Ajunt Xàbia Xàbia 1988

- LLOMPART CATALÀ, R. : Cultura popular e historia local en el ámbito rural. Reflexiones en torno a las nuevas corrientes

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- LLOMPART CATALÀ, R. : "Préofugos i desertores en la seguna mitad del siglo XIX: ensayo previo de acercamiento al tema".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- MADOZ, P.: Diccionario geográfico-estadístico.. de España y sus posesiones de Ultramar.

Madrid, 1845

- MARTÍNEZ GALLEGO, FRANCESC A. : "Estructures agràries al país de la pansa: Dénia, 1860".

en Aguaits nº 3. IECMA. Dénia, 1989

- MIRALLES I CEBRIÀ, ROBERT : "Guerra i població a la Marina Alta (1700-1923)".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- MONSERRAT CERVERA, MIGUEL : Del vivir y morir en Alcalalí. 1871-1930.

Edicioones Aitana Alacant 1998

- MORENO SÁEZ, FRANCISCO : "Notes sobre el caciquisme a la Marina Alta, de 1890 a 1921".

en Aguaits nº 2. IECMA. Dénia, 1988

- MORENO SÁEZ, FRANCISCO : "Notas sobre el movimiento obrero en la Marina Alta (1900-1923)".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- PALAU, MOSSÉN F.: El Llobarro.

Ed. Marina Alta. Pedreguer, 1983

- PALAZÓN FERRANDO, SALVADOR : "Evolució demogràfica del Baix Marquesat. 1970-1986".

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

- PRATS GRÀCIA, A.: "El filòsof Francesc Alcayde i de Vilar (1889-1973). Notícia biogràfica i bibliogràfica comentada".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- PUIGCERVER GILABERT, Mª TERESA : "Rituals diagnóstico-terapèutics en la medicina popular a Pedreguer"

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

- RAMOS PÉREZ, V.: Crónica de la provincia de Alicante.

Alacant, 1979

- RAMOS PÉREZ, V.: Hª parlamentaria, política y obrera de la prov de Alicante (1834-1936).

Alacant, 1988

- RAMOS PÉREZ, V.: Historia de la Diputación de Alicante.

Alacant, 2000

- REUS I BOYD-SWAN, FRAANCESC : "El teatre a Xàbia".

en Xàbiga 3 Ajunt Xàbia Xàbia 1987

- RIVERO, M.V.;ESTELA, M.;CASELLES, E. "Aportacions metodològiques a l'estudi dels arxius comarcals: el cas de la Marina Alta".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- RUEDA CARRASCO, MANUEL F.: "El viejo mercado de Dénia y su entorno".

en Actes del I Congrés d'Estudis de la Marina Alta I Est. "J Gil-Albert", Diput Prov. Alacant, 1986

- RUEDA, MANUEL : "Crònica de l'aparició de l'enllumenat públic i d'ús domètic a Dénia i el seu ús i evolució fins

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

- SALORT I VIVES, SALVADOR : "La hisenda liberal de Dénia (1850-1900)".

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

- SALORT I VIVES, SALVADOR : "La hisenda municipal de Dénia en la transició des de l'antic Règim al Liberalisme (1800-1850)".

en Aguaits nº 15 IECMA. Dénia, 1998

- SÁNCHEZ GARCIA,. ROSA : "Algunes idees sobre l'origen del sanatori de Fontilles"

en Aguaits nº 1 IECMA. Dénia, 1988

- SANCHIS, J.; GIL, F.: "Terra, propietat i conreus a Pego en el trànsit del segle XVIII al XIX".

en Actes del III Cong. Estudis Marina Alta. IECMA, I. "J Gil-Albert", Esc Taller Dénia. Alacant, 1992

- SEGARRA LLAMAS, JOSÉ : "Sorteo de quintos del año 1823"

en Xàbiga 5 Ajunt Xàbia Xàbia 1989

- SEVILLA PARRA, LLUIS : "Joaquín Ballester en el context del catolicisme valencià".

en Aguaits nº 16 IECMA. Dénia, 1999

- SIMEÓN RIERA, J. D. : "Repensar el franquisme des d'una comunitat rural: el cas de Xàbia, 1939-53".

en Aguaits nº 15 IECMA. Dénia, 1998

- SOLANICH, TOMÁS : Memoria sobre el puerto de Denia

Pedro Botella Dénia 1867

- ZURITA ALDEGEUR, RAFEL : "Una faceta del caquisme. El frau electoral en els districtes de Dénia i Pego (1875-1890)".

en Aguaits nº 5. IECMA. Dénia, 1990

97 Història local

- CAMPÓN, J.; PASTOR, J. : Historia de Calp.

Ajunt de Calp Calp 1989

- CHABÀS LLORENS, ROQUE : Historia de Dénia.

Inst. Estudis Alacantins Alacant, 1975

- CRUAÑES, GODOFREDO : "Efemérides históricas de la Villa de Jávea".

en Xàbiga 1 Ajunt Xàbia Xàbia 1986

- ESPINÓS, A.; POLO, F. : Xàbia. Anotaciones históricas de una villa mediterránea.

Ajunt Xàbia, Ins "J Gil-Albert" Xàbia 1985

- GARCIA, V.; PEDRÓS, J. : Historia del Poble Nou de Benitachell.

Ajunt Poble Nou Benitatxell Poble Nou 1976

- GINER GUERRI, S.: Historia de Murla.

I. "J Gil-Albert". Alacant, 1995

- LLOPIS BERTOMEU, VICENTE : Calpe.

Diput.Prov . Alacant Alacant, 1975

- LLOPIS BERTOMEU, VICENTE : Teulada.

Ajunt Teulada Teulada, 2000

- MESTRE PALACIO, JOAQUÍN : Alcalalí.

Ins Est. Alicantinos Alacant 1970

- PASTOR PASTOR, P. Calp, ayer y hoy.

Ajunt de Calp. Calp, 1997

- PASTOR PASTOR, P. Calpe, gentes y hechos.

Ajunt Calp, CAM. Calp, 1994